Onderzoek: Homeopathie bij sepsis

We bespreken een studie over homeopathie bij sepsis (Frass 2005). Deze studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij bloedvergiftiging (sepsis). Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Is homeopathie in staat om de uitkomst op lange termijn te beïnvloeden bij patiënten die lijden aan ernstige sepsis?

Onderzoeksmethode

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werden zeventig patiënten met ernstige sepsis behandeld met homeopathie of placebo. Tijdens het verblijf op de intensive care werden vijf korreltjes in een potentie van 200C gegeven om de twaalf uur. Overleving na 30 en 180 dagen werd geregistreerd om verschil tussen de groepen in kaart te brengen. De homeopathische behandeling werd (vanzelfsprekend) als aanvulling op de gebruikelijke zorg gegeven.

Belangrijkste resultaten

Op dag 30 was er een niet-statistisch significante overlevingstrend ten gunste van de homeopathie (homeopathie 81,8%, placebo 67,7%, p = 0,19). Op dag 180 was de overleving statistisch significant hoger bij homeopathie (75,8% vs 50,0%, p = 0,043). Er werden geen nadelige effecten waargenomen.

Conclusies en aanbeveling

De gegevens uit de studie suggereren dat een homeopathische behandeling een nuttige aanvullende therapeutische maatregel kan zijn met een langetermijnvoordeel voor patiënten met ernstige sepsis die op de intensive care zijn opgenomen.

Bron

Frass M, Linkesch M, Banyai S, Resch G, Dielacher C, Lobl T, Endler C, Haidvogl M, Muchitsch I, Schuster E (2005). Adjunctive homeopathic treatment in patients with severe sepsis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in an intensive care unit. Homeopathy; 94:75–80.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content