Onderzoek: Homeopathie bij pijn in de borsten (bij ongewenste melkvorming) na bevalling

We bespreken een studie over homeopathie bij pijn in de borsten na ongewenste melkvorming (Berrebi 2001). Deze biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze conditie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van de homeopathische middelen Apis mellifica 9CH en Bryonia 9CH om lactatie te remmen na de bevalling bij vrouwen die geen borstvoeding kunnen of willen geven?

Onderzoeksmethode

71 patiënten werden opgenomen in deze dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. Alle patiënten kregen een basisbehandeling die bestond uit naproxen en vloeistofbeperking.

Belangrijkste resultaten

Een significante verbetering van de lactatiepijn werd waargenomen bij met homeopathie behandelde, net bevallen vrouwen (p < 0,02 op D2 en p < 0,01 op D4). Een gelijkaardig effect (p < 0,05 op D4) werd waargenomen voor borstspanning en spontane melkstroom. Voor de andere criteria van het onderzoek werd geen significant verschil waargenomen.

Conclusies en aanbeveling

De bestudeerde homeopathische combinatie was effectief wat betreft de pijn van de lactatie en zou geïntegreerd moeten worden in bestaande behandelopties.

Bron

Berrebi A, Parant O, Ferval F, Thene M, Ayoubi JM, Connan L, Belon P (2001). Traitement de la douleur de la montée laiteuse non souhaitée par homéopathie dans le postpartum immédiat [Treatment of pain due to unwanted lactation with a homeopathic preparation given in the immediate post-partum period]. Journal de gynécologie, obstétrique et biologie de la reproduction; 30:353–357.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.