Onderzoek: Homeopathie bij opvliegers

Opvliegers
Opvliegers

We bespreken een studie over homeopathie bij opvliegers tijdens de overgang (Colau 2012). Deze biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze klacht. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van het homeopathische preparaat BRN-01 bij opvliegers tijdens de overgang?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in 35 klinieken van gynaecologen in Frankrijk. 108 menopauzale vrouwen in de leeftijd van vijftig jaar en ouder werden in de studie geïncludeerd. Deze vrouwen hadden meer dan vijf keer per dag last van opvliegers, welke een negatieve impact hadden op hun persoonlijke en professionele leven. De behandeling bestond uit het verstrekken van het geregistreerde homeopathische middel BRN-01. Dit preparaat bevatte Actaea racemosa 4CH, Arnica montana 4CH, Glonoim 4CH, Lachesis mutus 4CH en Sanguinaria canadensis 4CH of placebo. De behandeling (twee tot vier tabletten per dag) duurde twaalf weken. De ernst van de opvliegers en de kwaliteit van leven werden door middel van verschillende vragenlijsten in kaart gebracht.

Belangrijkste resultaten

Er was een significant verschil wat betreft de ernst en de frequentie van de opvliegers tussen de homeopathiegroep in vergelijking met de placebogroep. BRN-01 werd goed verdragen en gaf geen bijwerkingen.

Conclusies en aanbeveling

BRN-01 heeft een significant, positief effect op de ernst van de opvliegers, vergeleken met placebo. Volgens de resultaten van deze klinische studie kan BRN-01 worden beschouwd als een nieuwe, veilige behandeloptie voor opvliegers bij vrouwen in de menopauze die geen hormoonvervangende therapie willen of kunnen volgen.

Bron

Colau JC, Vincent S, Marijnen P, Allaert FA (2012). Efficacy of a non-hormonal treatment, BRN-01, on menopausal hot flashes: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Drugs in R&D;12:107-119.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.