Onderzoek: Homeopathie bij ontsteking van het mondslijmvlies

We bespreken een kleinschalige pilotstudie (Oberbaum 2001) over homeopathie bij stomatitis. De studie biedt initiële aanwijzingen voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze hinderlijke klacht. Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis) is een van de veelvoorkomende consequenties van chemotherapie. Niveau van bewijs: II-III.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van het  homeopathische middel Traumeel S bij kinderen en jongeren die een beenmergtransplantatie ondergaan?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, klinische studie werd uitgevoerd bij 32 patiënten in de leeftijd van 3-25 jaar die een allogene (16 patiënten) of autologe (16 patiënten) stamceltransplantatie hadden ondergaan. Van de dertig beoordeelbare patiënten kregen er vijftien placebo toegewezen en vijftien Traumeel S, beide als mondspoeling, vijf keer per dag toegediend vanaf twee dagen na de transplantatie voor een minimum van veertien dagen, of tot ten minste twee dagen nadat alle tekenen van stomatitis afwezig waren.

Belangrijkste resultaten

In totaal hebben vijf patiënten (33%) in de Traumeel S-behandelgroep geen stomatitis ontwikkeld in vergelijking met slechts één patiënt (7%) in de placebogroep. Stomatitis verergerde bij slechts zeven patiënten (47%) in de Traumeel S-behandelgroep vergeleken met veertien patiënten (93%) in de placebogroep. De gemiddelde ernst van de stomatitisscore was 10,4 in de Traumeel S-behandelgroep en 24,3 in de placebogroep. Dit verschil was statistisch significant (p < 0,01).

Conclusies en aanbeveling

Deze studie geeft aan dat Traumeel S de ernst en de duur van door chemotherapie veroorzaakte stomatitis bij kinderen die een beenmergtransplantatie ondergaan, aanzienlijk kan verminderen.

Bron

Oberbaum M, Yaniv I, Ben-Gal Y, Stein J, Ben-Zvi N, Freedman LS, Branski D (2001). A randomized, controlled clinical trial of the homeopathic medication Traumeel S in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing stem cell transplantation. Cancer; 92:684–690.

Niveau van bewijs: II-III

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.