Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij neusbijholte-ontsteking

Onderzoek: Homeopathie bij neusbijholte-ontsteking

We bespreken een studie over homeopathie bij acute rhinosinusitis (Frieze 2007). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij acute rhinosinusitis, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij problemen met de weerstand. Een acute rhinosinusitis is een ontsteking of infectie van de neusbijholten, ook wel genoemd neusbijholte-ontsteking. Niveau van bewijs: II.

Onderzoek

Wat is de effectiviteit van een complex homeopatisch middel bij acute rhinosinusitis?

Onderzoeksmethode

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie met 144 deelnemers met acute rhinosinusitis, werd een behandeling ingezet met een homeopathisch middel (72 deelnemers) of met placebo (72 deelnemers). In de eerste, de tweede en de derde week werd de symptoomscore gemeten van de rhinosinusitis.

Belangrijkste resultaten

In de homeopathische behandelgroep daalde de gemiddelde symptoomscore van aanvankelijk 12,1 (±1,6) tot 5,9 (±2,0) punten na zeven dagen. In de placebogroep daalde het van 11,7 (±1,6) naar 11,0 (±2,9) punten (p < 0,0001). De homeopathische behandeling resulteerde in klachtenvrijheid bij 90,3% van de patiënten en verbetering bij nog eens 8,3%, terwijl in de placebogroep de klachten onveranderd bleven of verergerden bij 88,9% van de patiënten.

Conclusies en aanbeveling

Dit homeopathisch middel biedt een effectieve en goed te verdragen behandeling bij acute rhinosinusitis.

Bron

Friese K-H, Zabalotnyi DI (2007). Homöopathie bei akuter Rhinosinusitis. Eine doppelblinde, placebokontrollierte Studie belegt die Wirksamkeit und Verträglichkeit eines homöopathischen Kombinationsarzneimittels [Homeopathy in acute rhinosinusitis. A double-blind, placebo controlled study shows the efficiency and tolerability of a homeopathic combination remedy]. HNO; 55:271–277.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.