Onderzoek: Homeopathie bij middenoorontsteking

We bespreken een studie over homeopathie bij kinderen met een middenoorontsteking (Jacobs 2001). Deze biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze klacht én een aanwijzing dat hierdoor minder antibiotica gebruikt hoeven te worden. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

In de praktijk zien we goede resultaten van de klassiek homeopathische behandeling van een middenoorontsteking bij kinderen, maar kunnen we dit ook in een studie aantonen?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in een kinderkliniek in Seattle. 75 kinderen in de leeftijd van achttien maanden tot zes jaar met vocht in het middenoor en oorpijn en/of koorts gedurende niet meer dan 36 uur werden in het onderzoek opgenomen. Kinderen kregen ofwel een geïndividualiseerd homeopathisch middel ofwel een placebo. De middelen werden drie keer per dag oraal toegediend gedurende vijf dagen of totdat de symptomen verdwenen. Er werd onder meer bijgehouden of de behandeling binnen vijf dagen niet aansloeg, maar ook werd gekeken naar scores die in dagboeken werden bijgehouden.

Belangrijkste resultaten

Er waren minder niet-aangeslagen behandelingen in de groep die homeopathie kreeg na vijf dagen, twee weken en zes weken, met verschillen van respectievelijk 11,4%, 18,4% en 19,9%, maar deze verschillen waren statistisch gezien niet significant. De dagboekscores toonden een significante afname van de symptomen op 24 en 64 uur na de behandeling ten gunste van de homeopathie (p < 0,05).

Conclusies en aanbeveling

Deze resultaten suggereren dat er een positief behandeleffect van homeopathie in vergelijking met placebo in acute otitis media niet kan worden uitgesloten en dat een grotere studie gerechtvaardigd is (het is voor onderzoekers gebruikelijk om een aanbeveling voor vervolgonderzoek op te stellen).

Bron

Jacobs J, Springer DA, Crothers D (2001). Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatric Infectious Disease Journal; 20:177–183.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.