Onderzoek: Homeopathie bij licht traumatisch hersenletsel

Hier bespreken we de studie van Chapman (1999). Deze biedt een initiële aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij licht traumatisch hersenletsel (mild traumatic brain injury). Niveau ban bewijs: II-III.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van een homeopathische behandeling bij langdurig aanhoudende klachten bij licht traumatisch hersenletsel?

Onderzoeksmethode

In het Amerikaanse Spaulding Rehabilitation Hospital (SRH) is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placeboge-controleerde studie van zestig patiënten uitgevoerd, met een follow-up van vier maanden (n = 50). Patiënten met persisterende klachten bij licht traumatisch hersenletsel (gemiddelde duur van de klacht 2,93 jaar sinds de verwonding) werden willekeurig toegewezen om een homeopathisch middel of placebo te ontvangen. Door middel van verschillende vragenlijsten werden de ernst en het verloop van de beperkingen in kaart gebracht.

Belangrijkste resultaten

De resultaten wijzen op een significante verbetering door de homeopathische behandeling ten opzichte van de controlebehandeling en vertalen zich in klinisch relevante resultaten.

Conclusies en aanbeveling

Homeopathie kan een rol spelen bij de behandeling van langdurig aanhoudend licht traumatisch hersenletsel. De bevindingen vereisen grootschalige, onafhankelijke replicatie. Vervolgonderzoek wordt geadviseerd (het is voor onderzoekers gebruikelijk om een aanbeveling voor vervolgonderzoek op te stellen).

Bron

Chapman EH, Weintraub RJ, Milburn MA, Pirozzi TO, Woo E (1999). Homeopathic treatment of mild traumatic brain injury: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Head Trauma Rehabilitation; 14: 521–542.

Niveau van bewijs: II-III

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.