Onderzoek: Homeopathie bij kinderen met atopisch of constitutioneel eczeem

Samenvatting:

Atopisch eczeem (constitutioneel eczeem) is een hardnekkige vorm van eczeem die vooral voorkomt bij kinderen. Uw kind kan hier veel last van hebben. Zijn huid is rood, schilfert en jeukt. Eén op de vijf kinderen, die naar een homeopathisch arts gaan, komt daar voor atopisch eczeem. In Nederland is het aantal kinderen met eczeem de afgelopen tien jaar flink gestegen. Onderzoekers van de Charité Universiteit van Berlijn hebben daarom onderzoek uitgevoerd bij de Duitse homeopathische artsen. Hoeveel baat hebben kinderen met eczeem bij de behandeling met homeopathie?

Homeopathie helpt kinderen met atopisch eczeem en dit herstel houdt stand, zo blijkt uit dit onderzoek. Het ging gemiddeld aanzienlijk beter met zowel de huid als de luchtwegen van de 225 behandelde kinderen. In de eerste drie maanden was het herstel het grootst. Dertig procent van de kinderen was na een periode van twee jaar nog steeds hersteld van eczeem. Bij een kwart van de kinderen verbeterde het eczeem voor meer dan de helft. Ook werden er na twee jaar minder geneesmiddelen met hormonen- zogenaamde corticosteroïden- gebruikt (Witt, Ludtke, et al., 2009 [7]).

Inleiding

Atopisch eczeem gaat soms samen met allergie en/of astma. Deze worden daarom ook atopische aandoeningen genoemd. (Bij atopisch eczeem speelt een erfelijke aanleg een rol: in de familie komt ook vaak eczeem voor, of andere atopische aandoeningen zoals astma, hooikoorts en andere allergieën. Dit noemt men atopie).  Het doel van het onderzoek was om de werking van klassieke homeopathie op atopisch eczeem te meten. Maar er is ook gekeken naar hoe het ging met de andere atopische aandoeningen allergie en astma. Verder is het vervelende bij atopisch eczeem, dat zodra er gestopt wordt met (hormoon)zalf, het eczeem zo weer de kop opsteekt. Er is daarom bovendien in kaart gebracht of herstel van eczeem ook langdurig is, als er homeopathisch wordt behandeld.

Figuur 1: Puntprevalentie van constitutioneel eczeem in de periode 1991-2011 (3-jarig voortschrijdend gemiddelde); gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010 en geïndexeerd (1992 is 100) (Bron: RNH).

Methode

Alle ouders van kinderen ouder dan 1 jaar, die de homeopathisch arts bezochten voor atopisch eczeem werden benaderd met de vraag of zij mee wilden doen aan het onderzoek. De Duitse homeopathisch artsen (103 artsen, voornamelijk huisartsen) pasten allemaal klassieke homeopathie toe zoals zij dat gewend waren (Dit is een behandeling waarbij het homeopathisch middel speciaal voor het kind  wordt gekozen. Deze behandeling is dus geïndividualiseerd; ieder kind kan een ander middel krijgen, afgestemd op zijn of haar unieke persoon).De ernst van de klacht werd gemeten, door op gezette tijden heel eenvoudig, zowel de ouders van het kind als ook de behandelend arts te vragen het eczeem een cijfer op een schaal van o tot 10 te geven (0= geen klachten, 10 = heel veel klachten). Daarnaast werd gemeten hoe goed de kinderen zich voelden met behulp van kwaliteit van leven vragenlijsten (Witt, Ludtke, Baur, & Willich, 2005 [6]).

Resultaten

In totaal deden 225 kinderen mee aan het onderzoek. Zij waren gemiddeld 5 jaar oud en hadden gemiddeld al drie en een half jaar last van eczeem. De gemiddelde duur van de homeopathische behandeling was een klein jaar. Toch bleef zeventig procent van de kinderen gedurende de twee jaar van het onderzoek onder homeopathische behandeling. Ieder kind kreeg gemiddeld ongeveer zeven keer een homeopathisch middel toegediend. Hoewel de grootste verbetering te zien was in de eerste drie maanden van de behandeling, verbeterden klachten zich gestaag over een periode van twee jaar (Cohen’s d 1.76–2.56). (Cohen’s effect size is een manier om aan te geven hoe groot het herstel was. Over het algemeen geldt dat effect sizes groter dan 0.8 als grote effecten worden beschouwd). Het cijfer voor de ernst van de atopie verbeterde van gemiddeld een vijf naar gemiddeld een één. Dertig procent van de kinderen was na een periode van twee jaar nog steeds hersteld  van het eczeem. Bijna veertig procent van de kinderen genas ook van de overige atopische klachten, zoals: steeds terugkerende infecties, allergie, astmatische bronchitis of chronische bronchitis. Bij een kwart van de kinderen verbeterde deze atopische klachten voor meer dan de helft (zie tabel).

Conclusie

De ernst van het atopisch eczeem en de atopische aandoeningen bij kinderen nam af. Kinderen voelden zich beter en het gebruik van geneesmiddelen nam af gedurende de behandeling door de homeopathisch arts. Het herstel door de homeopathische behandeling lijkt daarbij langdurig te zijn.

Het sterke punt van deze studie is dat het echt de situatie onderzoekt zoals we in de dagelijkse praktijk zien bij de homeopathisch arts. Het zwakkere punt van de studie is, dat er in dit onderzoek geen vergelijking met een controlegroep is. Hierdoor weet je niet echt zeker of het herstel echt komt door de homeopathie of door bijvoorbeeld een placebo effect, een natuurlijk verloop van de ziekte of andere zaken.

Lees hier het gehele onderzoek

Witt 2005 (pdf)

Witt 2009 (pdf)

Verder onderzoek naar homeopathie bij kinderen met atopisch- of constitutioneel eczeem

Er is meer onderzoek gedaan naar de werking van homeopathie bij atopie (Bij atopisch eczeem speelt een erfelijke aanleg een rol: in de familie komt ook vaak eczeem voor, of andere atopische aandoeningen zoals astma, hooikoorts en andere allergieën. Dit noemt men atopie). In een ziekenhuis in Italië is over een periode van acht jaar gekeken naar hoe het met homeopathisch behandelde kinderen met atopie ging. In dit onderzoek nam atopie met 70% af. Bovendien leken met homeopathie behandelde kinderen minder vaak astma te ontwikkelen (Rossi, Bartoli, Bianchi, & Da Frè, 2012 [4]). Twee andere verschillende studies waarin de gebruikelijke behandeling voor atopisch eczeem werd vergeleken met de behandeling met homeopathie, tonen aan dat homeopathie even goed werkt als de gebruikelijke behandeling (Keil et al., 2008 [2]; Roll et al., 2013 [3]; Witt, Brinkhaus, et al., 2009 [5]). Uit één van deze studies bleek dat homeopathie minder bijwerkingen heeft dan de gebruikelijke behandeling (Jackel, 2011 [1]).

Referenties:

[1] Jackel, T. (2011). Atopische Dermatitis Vergleichsstudie ADEV.Universitatsmedizin Berlin, Berlin. Retrieved from http://edocs.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000008851/Dissertation_Tanja_Jaeckel.pdf?hosts=local

[2] Keil, T., Witt, C. M., Roll, S., Vance, W., Weber, K., Wegscheider, K., & Willich, S. N. (2008). Comparing homoeopathic with conventional treatment in children with eczema. European Journal of Integrative Medicine, 1, 20.

[3] Roll, S., Reinhold, T., Pach, D., Brinkhaus, B., Icke, K., Staab, D., . . . Witt, C. M. (2013). Comparative effectiveness of homoeopathic vs. conventional therapy in usual care of atopic eczema in children: long-term medical and economic outcomes. PLoS One, 8(1), e54973. doi: 10.1371/journal.pone.0054973

[4] Rossi, Elio, Bartoli, Paola, Bianchi, Alba, & Da Frè, Monica. (2012). Homeopathy in paediatric atopic diseases: long-term results in children with atopic dermatitis. Homeopathy, 101(1), 13-20. doi: 10.1016/j.homp.2011.09.003

[5] Witt, C. M., Brinkhaus, B., Pach, D., Reinhold, T., Wruck, K., Roll, S., . . . Willich, S. N. (2009). Homoeopathic versus conventional therapy for atopic eczema in children: medical and economic results. Dermatology, 219(4), 329-340. doi: 10.1159/000248854

[6] Witt, C. M., Ludtke, R., Baur, R., & Willich, S. N. (2005). Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public Health, 5, 115. doi: 10.1186/1471-2458-5-115

[7] Witt, C. M., Ludtke, R., & Willich, S. N. (2009). Homeopathic treatment of children with atopic eczema: a prospective observational study with two years follow-up. Acta Derm Venereol, 89(2), 182-183. doi: 10.2340/00015555-0580