Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij kinderen met ADHD

Onderzoek: Homeopathie bij kinderen met ADHD

ADHD behandelen met homeopathieSamenvatting

ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een psychiatrische aandoening, die veel voorkomt onder kinderen. De symptomen zijn concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. ADHD wordt behandeld met het geneesmiddel Ritalin of Concerta (methylfenidaat). Omdat ouders zich zorgen maken over de veiligheid van dit geneesmiddel bij hun kind en omdat niet ieder kind even goed op deze geneesmiddelen reageert, is er behoefte aan onderzoek naar andere veiligere behandelmogelijkheden voor ADHD. Daarom wordt er onder andere onderzoek gedaan naar voedingsadviezen of homeopathie.

Uit Engels onderzoek van de Universiteit van Sheffield blijkt dat klassieke homeopathie zo’n veilige behandeling zou kunnen zijn. In dit onderzoek werkte homeopathie goed, ook bij de deelnemende kinderen die al Ritalin of Concerta gebruikten. Over de loop van een jaar ging het bovendien steeds beter met de bestudeerde kinderen, die homeopathisch werden behandeld. De gunstige effecten van homeopathie bleken zich dus op te stapelen gedurende de klassiek homeopathische behandeling (Fibert, 2013, [2]).

 

Inleiding

Het doel van het Britse onderzoek was om te onderzoeken of de behandeling met klassieke homeopathie een effectieve en veilige behandeling is, voor kinderen met ADHD. Om dit te kunnen onderzoeken werd een groep kinderen, die behandeld werd met homeopathie (de homeopathiegroep) vergeleken met een groep kinderen die niet behandeld werd met homeopathie (de controlegroep).

 

Methode

Gedurende een jaar kregen twintig kinderen iedere zes weken een klassiek homeopathische behandeling. (Dit is een behandeling waarbij het homeopathisch middel speciaal voor het kind wordt gekozen. Deze behandeling is dus geïndividualiseerd; ieder kind kan een ander middel krijgen, afgestemd op zijn of haar unieke persoon).De tien kinderen in de controlegroep werden, zoals onderzoekers dat noemen, met vriendelijke aandacht behandeld. Deze kinderen kregen iedere zes weken een gesprek over hoe het met ze ging. Als er een verschil in mate van ADHD tussen de groepen zou worden gemeten, zou het dus niet toe te kunnen schrijven zijn aan de positieve werking van aandacht en begeleiding. Er wordt dan zuiver en alleen gemeten of en hoeveel homeopathie werkt.

Alle kinderen volgden ook hun gebruikelijke behandeltraject. Homeopathie was dus een aanvullende behandeling naast gebruikelijke zorg van een huisarts of een andere hulpverlener. Hier hebben onderzoekers voor gekozen, om precies de situatie zoals die in de alledaagse praktijk van de homeopaat zich voordoet te onderzoeken. Het onderzoek bestond uit twee delen:

Allereerst onderzocht men wat het verschil in ADHD was tussen de homeopathiegroep en de controlegroep. Dit verschil werd na 24 weken gemeten. Ten tweede werd alleen in de homeopathiegroep gemeten of de ernst van de ADHD zich over de loop van een jaar verbeterde. Vragen die de onderzoekers stelden waren: Worden de met werd homeopathie behandelde kinderen steeds beter, of houdt de verbetering op na een paar maanden en blijft de ADHD daarna stabiel? Om dit in kaart te brengen werden bij het begin van het onderzoek, na vier maanden en na 1 jaar de symptomen van ADHD op twee manieren gemeten: via specifieke vragenlijsten: (de MYMOP meting en via de Conner’s DSMIV meting.

 

Resultaten

In totaal werden 20 kinderen – tien kinderen in iedere groep- intensief gevolgd. De groepen kinderen  waren vergelijkbaar met elkaar. De meeste kinderen uit beide groepen hadden ook last van andere gedragsproblemen zoals autisme of ADD. Zestig procent van de kinderen in beide groepen gebruikte geneesmiddelen voor de ADHD. De kinderen waren gemiddeld 11 jaar (tussen de 6 en 16 jaar). Vooral jongens deden mee aan het onderzoek (85%). Na 24 weken was er een duidelijk  verschil in ADHD tussen de controlegroep en de homeopathiegroep te zien. De kinderen uit de homeopathiegroep hadden lagere, gunstige scores voor ADHD dan de kinderen uit de controlegroep (zie figuur 1).

 

Figuur 1: het verschil in ernst van ADHD tussen de controlegroep (blauwe lijn) en de homeopathiegroep (rode lijn). Links gemeten met de Conner’s DSMIV en rechts gemeten met MYMOP.

In de homeopathiegroep verbeterde de ernst van de ADHD zich bovendien over de loop van een jaar. Dit is de zien in figuur 2. Voor alle duidelijkheid, de kinderen in deze groep werden gedurende een jaar iedere zes weken behandeld.

 

Figuur 2: het verschil in ernst van ADHD in de homeopathiegroep over de loop van een jaar. Links een weergave van de MYMOP meting, rechts een weergave van de Conner’s.

De verbetering was significant (dit betekent dat er werkelijk een verschil is, dat er maar 5% kans is dat de uitkomst door toeval wordt veroorzaakt). Opmerkelijk was, dat de grootste verbetering in de eerste vier maanden van behandeling werd waargenomen. Dit is te zien in figuur 2. Deze cijfers zijn gemiddelden voor de hele homeopathiegroep, maar reageerden alle kinderen even goed op homeopathie? Opvallend was dat vijf kinderen spectaculair op homeopathie reageerden. En vier kinderen juist helemaal niet reageerden.

 

Conclusie:

Ondanks de kleine onderzoeksgroep blijkt uit deze studie dat homeopathie goed zou werken bij sommige kinderen met ADHD. Bovendien lijkt het erop dat deze verbetering zich voortzet over de loop van een heel jaar.

Homeopathie werd in dit onderzoek als veilig beschouwd. Het sterke punt van deze studie is, dat het echt de situatie onderzoekt zoals we in de dagelijkse praktijk zien bij homeopaten. Het zwakkere punt van de studie is de kleine groep onderzochte kinderen en de studieopzet. Daarom wordt dit onderzoek nu op grote schaal met een betere studieopzet herhaalt, zodat ook de reden waarom sommige kinderen spectaculair reageren en sommige kinderen niet verder kan worden onderzocht.

 

Lees hier het gehele onderzoek

Fibert-ICCMR 2013 (pdf)

 

Verder onderzoek naar homeopathie bij ADHD:

Onderzoek naar de effecten van een klassiek homeopathische behandeling bij kinderen met ADHD vindt in Canada, Zwitserland, India en Engeland plaats. Hierbij wordt zowel de klassieke homeopathie als aanvulling op de gebruikelijke zorg onderzocht als ook de klassieke homeopathie als alternatief voor gebruikelijke zorg. Lamont bestudeerde 43 kinderen met ADHD die werden behandeld met klassieke homeopathie. Uit deze studie bleek een significant gunstig effect van homeopathie(Lamont, 1998, [4]). Onderzoek van de kinderarts Frei bij 62 kinderen met ADHD toonde verbetering van ADHD door behandeling met homeopathie aan (Frei et al., 2005, [3]; von Ammon et al., 2013, [5]). Canadees onderzoek bij kinderen met ADHD onderschrijft deze bevindingen (Brule & Boon, 2012, [1]).

 

Bronnen:

[1] Brule, D, & Boon, H. (2012). P02.09. An open label pilot study of homeopathic treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(Suppl 1), P65.

[2] Fibert, P. (2013). A Consecutive Case Series of 20 children with ADHD receiving homeopathic treatment for one year, compared with 10 children receiving usual treatment. Paper presented at the 8th Annual International Congress of Complementary Medicine Research, ICCMR 2013, London.

[3] Frei, H., Everts, R., von Ammon, K., Kaufmann, F., Walther, D., Hsu-Schmitz, S. F., . . . Thurneysen, A. (2005). Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr, 164(12), 758-767. doi: 10.1007/s00431-005-1735-7

[4] Lamont, J. (1998). Homeopathic treatment of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Biomed Ther, 3(16), 219-222.

[5] von Ammon, K., Sauter, U., Kretschmar, S., Frei, H., Thurneysen, A., & Frei-Erb, M. (2013). Long-term effects of homeopathic treatment in  children suffering from attention deficit disorder  with and without hyperactivity. Intl Journal High Dilution Research, 12(44), 119-120.

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.