Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij diarree bij kinderen (Jacobs 2000)

Onderzoek: Homeopathie bij diarree bij kinderen (Jacobs 2000)

We bespreken een studie over homeopathie bij kinderdiarree (Jacobs 2000). Het is een van meerdere homeopathiestudies bij kinderdiarree, en aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze klacht. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Kunnen de positieve resultaten van homeopathie bij Nicaraguaanse kinderen met acute diarree gerepliceerd worden in een andere studiepopulatie?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie bij 126 kinderen met diarree in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar. De setting was een kinderkliniek in Kathmandu, Nepal. Kinderen kregen ofwel een geïndividualiseerd homeopathisch middel ofwel een placebo die ze na elke dunne ontlasting gedurende vijf dagen moesten innemen. Ouders registreerden de dagelijkse ontlasting op dagboekkaarten en gezondheidswerkers maakten dagelijks huisbezoeken om de kinderen te controleren. Er werd gekeken naar de duur van de diarree en de frequentie van dunne ontlasting op een dag.

Belangrijkste resultaten

Van de 126 deelnemende kinderen hebben 116 kinderen de behandeling afgerond. Het gemiddelde aantal dunne ontlasting per dag over de gehele vijfdaagse behandelperiode was 3,2 voor de behandelgroep en 4,5 voor de placebogroep (p = 0,023). Een analyse van de duur van de diarree toonde een 18,4% grotere waarschijnlijkheid aan dat een kind onder homeopathische behandeling op dag vijf vrij van diarree zou zijn (p = 0,036).

Conclusies en aanbeveling

Deze resultaten komen overeen met de bevinding van de vorige studie (Jacobs 1994). Een geïndividualiseerde homeopathische behandeling vermindert de duur van de diarree en het aantal losse ontlasting per dag bij kinderen met acute kinderdiarree.

Bron

Jacobs J, Jimenez LM, Malthouse S, Chapman E, Crothers D, Masuk M, Jonas WB (2000). Homeopathic treatment of acute childhood diarrhoea: results from a clinical trial in Nepal. Journal of Alternative and Complementary Medicine; 6:131–139.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Diarree   Kinderen  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.