Onderzoek: Homeopathie bij kattenallergie

We bespreken een studie over homeopathie bij een kattenallergie (Naidoo 2013). Een kattenallergie is een abnormale immuunrespons van het lichaam tegen kattenschilfers of speeksel. De studie biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij een kattenallergie, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij allergie. Nivaeau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van een Kattenspeeksel 9cH en Histaminum 9cH op kattenallergiesymptomen bij volwassenen?

Onderzoeksmethode

Dertig deelnemers met een positief testresultaat voor een huidpriktest voor kattenallergieën (SPT) werden geïncludeerd in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, klinisch onderzoek. De deelnemers namen twee keer per dag twee tabletten gedurende vier weken. Het gebruikte meetinstrument was de huidpriktest (SPT), uitgevoerd aan het begin en het einde van de studie.

Belangrijkste resultaten

Kattenspeeksel 9cH en Histaminum 9cH produceerde een statistisch zeer significante reductie van de diameter van de huidpriktest met het kattenallergeen aan het eind van week vier. De placebogroep toonde geen statistisch significante verandering.

Conclusies en aanbeveling

De homeopathische middelen verminderden de gevoeligheidsreactie van (kat)allergische volwassenen voor katallergeen. Toekomstige studies zijn gerechtvaardigd om verder onderzoek uit te voeren naar het effect van kattenspeeksel 9cH en Histaminum 9cH en hun rol als mogelijke therapeutische optie voor deze aandoening.

Bron

Naidoo P, Pellow J (2013). A randomized placebo-controlled pilot study of Cat saliva 9cH and Histaminum 9cH in cat allergic adults. Homeopathy; 102: 123-129.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.