Onderzoek: Homeopathie bij jeuk bij nierpatiënten

We bespreken een kleinschalige pilotstudie (Cavalcanti 2003) over homeopathie bij jeuk bij nierpatiënten. Deze studie biedt initiële aanwijzingen voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze conditie. Jeuk is een veelvoorkomend en moeilijk op te lossen bijkomend probleem bij het dialyseren. Niveau van bewijs: II-III.

Onderzoeksvraag

Kan homeopathie verlichting geven van jeuk bij nierpatiënten die dialyseren?

Onderzoeksmethode

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, klinische studie werd de rol van een geïndividualiseerde homeopathische behandeling bij jeuk (pruritis) beoordeeld. Patiënten werden geclassificeerd als respondent als ze >50% reductie van de pruritus-score hadden.

Belangrijkste resultaten

28 patiënten (16 mannen en 12 vrouwen in, met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar) werden ingeschreven en 20 patiënten (12 mannen en 8 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar) bleven uiteindelijk over: 11 in de homeopathiegroep, 9 in de placebogroep. Bij binnenkomst was de gemiddelde pruritus-score 65% voor de behandelde patiënten en 70% voor de placebo. Na 15, 30, 45 en 60 dagen follow-up was de pruritus-score respectievelijk: 46, 41, 42 en 38 voor de behandelde patiënten en 61, 67, 64 en 57 voor placebo. De vermindering was statistisch significant (p < 0,05) op elk punt van de observatie. Volgens de eigen beoordeling van de patiënten heeft de homeopathische behandeling aan het einde van de studieperiode de pruritus-score verminderd met ongeveer 49%. Er werd vaker gereageerd in de homeopathiegroep met een statistische significantie bij 30 dagen (0% vs. 45%, p = 0,038).

Conclusies en aanbeveling

Een geïndividualiseerde homeopathische behandeling kan een waardevol alternatief zijn voor het verlichten van pruritus bij patiënten die een hemodialyse ondergaan.

Bron

Cavalcanti AM, Rocha LM, Carillo R Jr, Lima LU, Lugon JR (2003). Effects of homeopathic treatment on pruritus of haemodialysis patients: a randomised placebo-controlled double-blind trial. Homeopathy; 92:177–181.

Niveau van bewijs: II-III

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.