Onderzoek: Homeopathie bij hooikoorts (Reilly 1986)

Man Senior Niezen Hooikoorts

We bespreken een studie over homeopathie bij hooikoorts (Reilly 1986). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij een pollenallergie, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij allergie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoek

Berust het effect van homeopathie op placebo?

Onderzoeksmethode

De hypothese dat homeopathische potenties placebo’s zijn, werd getest in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. De studie vergeleek de effecten van een homeopathische preparaat van gemengde graspollen met placebo bij 144 patiënten met actieve hooikoorts.

Belangrijkste resultaten

De homeopathisch behandelde patiënten vertoonden een significante vermindering van de door de patiënt en de arts beoordeelde symptomen. Het belang van deze reactie nam toe toen de resultaten werden gecorrigeerd voor de hoeveelheid pollen en toen de reactie werd geassocieerd met een halvering van de behoefte aan antihistaminica.

Conclusies en aanbeveling

Er kwam geen bewijs naar voren dat deze gunstige reactie uitsluitend door een placebo-reactie kon worden verklaard.

Bronnen

Reilly DT, Taylor MA, McSharry C, Aitchison T (1986). Is homeopathy a placebo response? Controlled trial of homeopathic potency, with pollen in hayfever as model. Lancet; ii:881-885.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor  werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.