Onderzoek: Homeopathie bij hooikoorts (Kim 2005)

We bespreken een studie naar de werkzaamheid van homeopathie bij hooikoorts (Kim 2005). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij een pollenallergie, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij allergie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoek

Wat is het effect van een homeopathisch middel, bereid uit veelvoorkomende allergenen (boom-, gras- en onkruidsoorten), die specifiek zijn voor de zuidwestelijke regio van de Verenigde Staten, op hooikoorts van patiënten uit die regio?

Onderzoeksmethode

Een vierweekse, dubbelblinde, klinische studie waarbij een homeopathisch preparaat werd vergeleken met placebo, werd uitgevoerd in de regio Phoenix tijdens het regionale allergieseizoen van februari tot mei. De deelnemers waren veertig mannen en vrouwen, 26-63 jaar oud, die gediagnosticeerd werden met matige tot ernstige seizoensgebonden allergische rhinitissymptomen (hooikoorts). De verandering in hooikoortssymptomen werd met diverse gevalideerde vragenlijsten in kaart gebracht.

Belangrijkste resultaten

De verschillende vragenlijsten (schalen van de RQLQ, MOS SF-36, en WPAI-vragenlijst) toonden gedurende het vierweekse studieverloop significante positieve veranderingen in de homeopathiegroep in vergelijking met de placebogroep (p < 0,05). Proefpersonen meldden geen nadelige effecten tijdens de behandelperiode.

Conclusies en aanbeveling

Deze bevindingen wijzen op voordelen van de homeopathische behandeling bij patiënten met seizoensgebonden allergische rhinitis in het zuidwesten van de Verenigde Staten.

Bron

Kim LS, Riedlinger JE, Baldwin CM, Hilli L, Khalsa SV, Messer SA, Waters RF (2005). Treatment of seasonal allergic rhinitis using homeopathic preparation of common allergens in the southwest region of the US: a randomized, controlled clinical trial. Annals of Pharmacotherapy; 39:617-624.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.