Onderzoek: Homeopathie bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

We bespreken een studie over homeopathie bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (Weatherley-Jones 2004). Deze biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie hierbij. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Kan homeopathie verlichting bieden bij subjectieve symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)?

Onderzoeksmethode

In een gerandomiseerde, op drie manieren geblindeerde, placebo-gecontroleerde studie werden volwassenen met CVS toegewezen aan ofwel klassieke, geïndividualiseerde homeopathie ofwel placebo. 103 patiënten afkomstig uit twee gespecialiseerde klinieken namen deel aan de studie. Het verloop van CVS werd gemeten met behulp van twee verschillende gevalideerde vragenlijsten: de Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) en de Fatigue Impact Scale (FLP). Gevalideerde vragenlijsten zijn beproefde instrumenten om op een geldige manier onderzoek uit te voeren. Deze specifieke vragenlijsten brengen de mate van de ernst van CVS in kaart.

Belangrijkste resultaten

Patiënten in de homeopathiegroep vertoonden een significante verbetering wat betreft de sympomen algemene vermoeidheid en fysiek welzijn. Hoewel de verschillen tussen de homeopathiegroep en de placebogroep voor de andere symptomen niet statistisch significant waren, vertoonden meer mensen in de homeopathiegroep een klinisch relevante verbetering.

Conclusies en aanbeveling

De effecten van homeopathische middelen zijn superieur aan die van placebo. De resultaten suggereren ook dat er voordelen kunnen zijn aan het homeopathische consult an sich.

Bron

Weatherley-Jones E, Nicholl JP, Thomas KJ, Parry GJ, McKendrick MW, Green ST, Stanley PJ, Lynch SP (2004). A randomised, controlled, triple-blind trial of the efficacy of homeopathic treatment for chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research; 56:189–197.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.