Onderzoek: Homeopathie bij griep

We bespreken een studie over homeopathie bij griepachtige klachten (Ferley 1989). Deze biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij griepverschijnselen. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van een homeopathisch preparaat bij de behandeling van influenza-achtige klachten?

Onderzoeksmethode

Een gecontroleerd klinisch onderzoek werd uitgevoerd; 2.237 gevallen kregen het testmedicijn en 241 werden toegewezen aan placebo. Patiënten registreerden hun rectale temperatuur twee keer per dag, en de aan- of afwezigheid van vijf symptomen (hoofdpijn, stijfheid, lumbale pijn, gewrichtspijn en rillingen) samen met hoest, snotterigheid en vermoeidheid. Herstel werd gedefinieerd als een rectale temperatuur van minder dan 37,5 graden C en het verdwenen zijn van de vijf symptomen.

Belangrijkste resultaten

Het aandeel van de gevallen die binnen 48 uur na de behandeling herstelden was groter in de homeopathiegroep dan in de placebogroep (17,1% tegen 10,3%, p = 0,03).

Conclusies en aanbeveling

Patiënten met influenza-achtige klachten die het homeopathische preparaat kregen, vertoonden een groter vroegtijdig herstelpercentage dan degenen die placebo kregen. Hoe deze werking tot stand komt, kan niet worden verklaard met onze huidige stand van de kennis, maar vraagt om verdere rigoureuze klinische studies.

Bron

Ferley JP, Zmirou D, D’Adhemar D, Balducci F (1989). A controlled evaluation of a homoeopathic preparation in the treatment of influenza-like syndromes. British Journal of Clinical Pharmacology; 27:329–335.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content