Onderzoek: Homeopathie bij endometriose

Endometriose Vrouwen Hormonen

We bespreken een studie over homeopathie bij endometriose (Teixeira 2017). Het is een van meerdere homeopathiestudies bij hormonale condities, en de studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij endometriose. Bij endometriose zijn stukjes van het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder terechtgekomen wat leidt tot ernstige pijnklachten rondom de menstruatie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit en veiligheid van een homeopathische verdunning van oestrogeen bij pijn door endometriose?

Onderzoeksmethode

Een 24 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd met 50 vrouwen van 18 tot 45 jaar oud met gediagnosticeerde endometriose en een score ≥5 op een visuele analoge schaal (VAS: bereik 0 tot 10) voor endometriose-geassocieerde bekkenpijn. Volgens homeopathisch procedé verdund oestrogeen (12cH, 18cH en 24cH) of placebo werd tweemaal daags oraal toegediend. De primaire uitkomstmaat was verandering in de ernst van chronische bekkenpijn. De secundaire uitkomstmaten waren gemiddelde scoreverschillen voor de kwaliteit van leven, depressieve symptomen en angstklachten. Dit werd gemeten door middel van gevalideerde vragenlijsten.

Belangrijkste resultaten

De endometriosepijnscore (VAS: bereik 0 tot 50) daalde met 12,82 (p < 0,001) in de groep behandeld met homeopathisch bereid oestrogeen gedurende de studie. Ook daalden de VAS-scores (VAS: bereik 0 tot 10) in de homeopathiegroep voor menstruatiepijn (3,28; p < 0,001), niet-cyclische bekkenpijn (2,71; p 0,009), en cyclische darmpijn (3,40; p < 0,001). De placebogroep vertoonde geen significante veranderingen in de VAS-scores. Bovendien vertoonde de homeopathiegroep een significante verbetering in kwaliteit van leven als het ging om lichamelijke pijn, vitaliteit en geestelijke gezondheid. Ook depressie-symptomen verbeterden. De placebogroep vertoonde geen significante verbetering.

Conclusies en aanbeveling

Deze resultaten tonen de superioriteit aan van homeopathisch bereid oestrogeen ten opzichte van placebo. De behandeling gaf geen bijwerkingen.

Bron

Teixeira MZ, Podgaec S, Baracat EC. Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study (2017). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 211:48-55.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content