Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij diarree bij kinderen (Jacobs 1994)

Onderzoek: Homeopathie bij diarree bij kinderen (Jacobs 1994)

We bespreken een studie over homeopathie bij kinderdiarree (Jacobs 1994). Het is een van meerdere homeopathiestudies naar diarree bij kinderen, en deze biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze klacht. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Is homeopathie bruikbaar bij acute kinderdiarree?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in Leon, Nicaraqua bij kinderen met acute diarree. 81 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar namen deel aan de studie. Een geïndividualiseerd homeopathisch middel werd geselecteerd voor ieder kind en het kind werd vervolgens voor vijf opeenvolgende dagen eenmaal daags gemonitord. Naast homeopathie werd ook standaard rehydratiezout gegeven.

Belangrijkste resultaten

De homeopathiegroep had een statistisch significante afname van de duur van de diarree (p <0,05). Er was ook een significant verschil in het aantal ontlastingsmomenten per dag tussen de twee groepen na 72 uur behandeling (p <0,05).

Conclusies en aanbeveling

De statistisch significante afname van de duur van de diarree in de homeopathiegroep suggereert dat een homeopathische behandeling van nut zou kunnen zijn bij acute kinderdiarree. Verdere studie van deze behandeling verdient aandacht (het is voor onderzoekers gebruikelijk om een aanbeveling voor vervolgonderzoek op te stellen).

Pilotonderzoek

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van eerder uitgevoerd initieel (pilot) onderzoek in Nicaragua, waarbij uit een studie met 34 kinderen met diarree bleek dat bij kinderen in de homeopathiegroep de diarree voor een selecte groep afnam en minder lang aanhield (Jacobs 1993).

Bronnen

Jacobs J, Jiminez LM, Gloyds SS, Casares FE, Gaitan MP, Crothers D (1993). Homoeopathic treatment of acute childhood diarrhoea. A randomized clinical trial in Nicaragua. British Homoeopathic Journal; 82:83–86.

Jacobs J, Jimenez LM, Gloyds SS, Gale JL, Crothers D (1994). Treatment of acute childhood diarrhoea with homeopathic medicine; a randomized clinical trial in Nicaragua. Pediatrics; 93:719–725

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Diarree   Kinderen  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.