Onderzoek: Homeopathie bij depressie

Homeopathie bij depressieDepressie komt veel voor in Nederland. Depressie kan een symptoom zijn van premenstrueel syndroom, fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom.

Samenvatting

Homeopathie is geschikt om in te zetten bij verschillende vormen van depressie. Hier is onderzoek naar uitgevoerd. In deze tekst informeren we je over dit onderzoek. Eerder berichtten we je al over de uitkomsten van diverse studies naar de werking van homeopathie bij depressie.

Uit onderzoek van een groep Mexicaanse wetenschappers in 2015 , gepubliceerd in het online wetenschappelijke tijdschrift PLoS One, bleken klassieke homeopathie en fluoxetine even effectieve antidepressiva te zijn voor vrouwen in en rond de overgang. De onderzoekers vergeleken toediening van een placebo met enerzijds individuele homeopathische behandeling en anderzijds met fluoxetine, een regulier antidepressivum, bij peri- en postmenopauzale vrouwen met matige tot ernstige depressie [1].

Ook bespraken we op deze website onderzoek naar homeopathie bij psychische klachten. Uit onderzoek van de Universiteit van Sao Paolo te Brazilië blijkt dat een homeopathische behandeling je zou kunnen ondersteunen bij psychische klachten. In het onderzoek werd een gebruikelijke behandeling met een antidepressivum vergeleken met een homeopathische behandeling. In het onderzoek bleek homeopathie hetzelfde resultaat te geven als het antidepressivum, maar met minder bijwerkingen [2].

In 2020 voerde de Indiase onderzoekster Raza een systematische review uit naar alle studies uitgevoerd met homeopathie bij depressie [3]. Hieronder volgt in de tabel een overzicht van de belangrijkste resultaten van studies naar depressie en homeopathie:

Onderzoek Homeopathie bij depressie

 

Conclusie en aanbevelingen

Op basis van deze systematische review werd geconcludeerd dat homeopathie effectief is bij verschillende vormen van depressie.

Verder onderzoek naar homeopathie bij depressie

Homeopaten zien geregeld mensen in hun praktijken die steun zoeken bij mentale problematiek. In Australië is hier onderzoek naar uitgevoerd door homeopaten hiernaar te vragen. Uit dit onderzoek bleek dat behandeling van psychische stoornissen zoals depressie, rouw, angst en fobie een belangrijk kenmerk was van de praktijk van de homeopaten. Vierentachtig procent van de respondenten (n=30) had patiënten die voor een homeopathische behandeling bij depressie kwamen en die ook een of andere vorm van therapie kregen, meestal antidepressiva. Zestig procent van de respondenten werkte met aanvullende therapieën in de behandeling, meestal counseling, voeding en leefstijlmanagement [4].

Bronnen:

  1. Macías-Cortés, E., Llanes-González, L., Aguilar-Faisal, L., & Asbun-Bojalil, J. (2015). Individualized homeopathic treatment and fluoxetine for moderate to severe depression in peri- and postmenopausal women (HOMDEP-MENOP study): a randomized, double-dummy, double-blind, placebo-controlled trial. PloS one10(3), e0118440. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118440
  2. Adler, U. C., Paiva, N. M., Cesar, A. T., Adler, M. S., Molina, A., Padula, A. E., & Calil, H. M. (2011). Homeopathic Individualized Q-Potencies versus Fluoxetine for Moderate to Severe Depression: Double-Blind, Randomized Non-Inferiority Trial. Evid Based Complement Alternat Med, 2011, 520182. doi: 10.1093/ecam/nep114
  3. Raza et al Treatment of Depression, Anxiety, and Sleep disorders by Homeopathic Medicines: A Systematic Review (July 2020) International Journal of Homeopathy Complementary and Alternative Medicine.
  4. Makich, L., Hussain, R., & Humphries, J. H. (2007). Management of depression by homeopathic practitioners in Sydney, Australia. Complementary therapies in medicine, 15(3), 199–206. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2006.09.007