Onderzoek: Homeopathie bij de overgang

Samenvatting

De meeste vrouwen komen rond hun vijftigste in de overgang. De overgang is een periode waarin vrouwen minder van het vruchtbaarheidshormoon oestrogeen aan gaan maken. Deze hormonale verandering gaat menige vrouw niet ongemerkt voorbij. U kunt klachten ervaren zoals opvliegers, slapeloosheid of stemmingswisselingen. Vroeger werden door de huisarts of gynaecoloog ook wel hormoonvervangende geneesmiddelen voorgeschreven. Sinds werd ontdekt dat deze  geneesmiddelen ernstige bijwerkingen hebben, worden deze middelen niet meer voorgeschreven Gelukkig kunt u zelf veel doen om klachten in de overgang op een natuurlijke wijze aan te pakken.

Uit internationaal onderzoek uitgevoerd in acht verschillende landen blijkt dat homeopathie ondersteuning kan geven in het prettiger doorlopen van de overgang. Negentig procent van de vrouwen, die homeopathisch werden behandeld had minder of geen last meer van opvliegers tijdens de overgang. Klachten verminderden al in de eerste 15 dagen van de behandeling (Bordet, Colas, Marijnen, Masson, & Trichard, 2008 [1]).

Inleiding

Een opvlieger is een plotseling opkomend gevoel van hitte. Dit kan samengaan met transpireren, een versnelde hartslag, tintelingen, misselijkheid en zware en vermoeide ledematen. Gezicht, hals en borst kleuren meestal rood. De duur van een opvlieger en het aantal per dag/nacht kan per persoon sterk verschillen. Het doel van het onderzoek was de werking van de homeopathische behandeling bij opvliegers te inventariseren zoals deze in de alledaagse praktijk wordt toegepast.

Methode

In acht verschillende landen deden 99 artsen aan deze zogenaamde observationele studie mee. Zij registreerden hun homeopathische behandeling bij vrouwen, die hen consulteerden voor opvliegers. Er werd door de artsen gemeten, wat het effect van hun behandeling was op kwaliteit van leven, zoals dat werd ervaren door de vrouwen onder behandeling. Het verloop van de klachten bij de vrouwen werd over een periode van maximaal zes maanden gemeten. De dagelijkse frequentie van opvliegers werd bijgehouden door de vrouwen. Verder werd de impact van de opvliegers voor het welbevinden van de vrouw gemeten door een rapportcijfer te geven aan de dag of de nacht (tussen de 0-10, waarbij 10 de ergste last aangeeft) .

Resultaten

In totaal werden 438 vrouwen behandeld. De gemiddelde behandelduur was 98 dagen. De meest voorgeschreven homeopathische middelen waren Lachesis mutus, Belladonna, Sepia officinalis, Sulphur en Sanguinaria canadensis. Er werd een aanzienlijke vermindering van opvliegers gedurende de dag en nacht waargenomen. Daarmee samenhangend werd bovendien een aanzienlijke vermindering van het dagelijkse ongemak, veroorzaakt door de opvliegers, gemeten. De ernst van de opvliegers gedurende de dag nam gemiddeld met 3,6 punten af. De ernst van de opvliegers gedurende de nacht nam gemiddeld met 3,8 punten af. Negentig procent van de vrouwen meldde verdwijning of vermindering van hun symptomen. Deze veranderingen vonden meestal plaats binnen 15 dagen na het starten van de homeopathische behandeling.

Evolution of the patients’ clinical condition
Evolution of clinical condition Patients %
Disappearance 83 19.39
Improvement 301 70.33
No change 34 7.94
Deterioration 10 2.34
Total 428 100.00
Missing values 10

Conclusie

Onderzoekers concluderen dat homeopathie effectief is in de behandeling van opvliegers bij vrouwen in de overgang.

Het sterke punt van deze studie is dat het echt de situatie onderzoekt zoals we in de dagelijkse praktijk zien bij de homeopathisch arts. Het zwakkere punt van de studie is, dat er in dit onderzoek geen vergelijking met een controlegroep is. Hierdoor weet je niet echt zeker of het herstel echt komt door de homeopathie of door bijvoorbeeld een placebo effect, een natuurlijk verloop van de ziekte of andere zaken.

Lees hier het gehele onderzoek

Bordet 2007 (pdf)

Verder onderzoek naar homeopathie bij de overgang

Verschillende studies hebben homeopathie als behandeloptie bij overgangsklachten bestudeerd. In een gerandomiseerde dubbelblind onderzoek van Jacobs (Dit is een onderzoek waarbij deelnemers speciaal voor het onderzoek worden geselecteerd en vervolgens willekeurig verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. Daarnaast weten zowel de deelnemers als de behandelaren niet of iemand nu een nepmiddel krijgt of het echte middel) is over een periode van meer dan 1 jaar bij 83 vrouwen, die borstkanker hadden doorgemaakt gekeken naar de werking van homeopathie ; patiënten kregen een geïndividualiseerde homeopathische behandeling of een homeopathisch complex middel of een placebo. (Een complex homeopathisch middel bevat meerdere homeopathische middelen en wordt standaard gegeven bij een aandoening gegeven zonder individueel te kijken , terwijl een klassiek homeopathisch middel afgestemd wordt op de persoon.) Deze studie toonde geen verschil tussen de drie patiëntengroepen ten opzichte van de ernst en de frequentie van opvliegers, hoewel er een positieve trend in de “geïndividualiseerde homeopathische behandeling” groep gedurende de eerste 3 maanden van de studie was. Maar er was wel een aanzienlijke verbetering in kwaliteit van leven in de 2 groepen patiënten die homeopathische behandeling ontvingen, in vergelijking met de groep die de placebo kreeg (Jacobs, Herman, Heron, Olsen, & Vaughters, 2005 [3]). Een Franse studie waar 108 vrouwen aan deelnamen constateerde gunstige effecten van een complex homeopathisch middel (dit is een homeopathisch middel gemaakt van meerdere homeopathische middelen bij elkaar) ter vermindering van opvliegers in de overgang (Colau, Vincent, Marijnen, & Allaert, 2012 [2]).

Bronnen:

[1] Bordet, M. F., Colas, A., Marijnen, P., Masson, J., & Trichard, M. (2008). Treating hot flushes in menopausal women with homeopathic treatment–results of an observational study. Homeopathy, 97(1), 10-15.

[2] Colau, J. C., Vincent, S., Marijnen, P., & Allaert, F. A. (2012). Efficacy of a non-hormonal treatment, BRN-01, on menopausal hot flashes: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Drugs R D, 12(3), 107-119. doi: 10.2165/11640240-000000000-00000

[3] Jacobs, J., Herman, P., Heron, K., Olsen, S., & Vaughters, L. (2005). Homeopathy for menopausal symptoms in breast cancer survivors: a preliminary randomized controlled trial. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 11(1), 21-27. doi: 10.1089/acm.2005.11.21