Onderzoek: Homeopathie bij bronchitis

Bronchitis Hoest Longen Luchtwegen

We bespreken een studie over homeopathie bij bronchitis (Diefenbach 1997). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij bronchitis, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij een lage weerstand. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van het complexe homeopathische middel Bronchiselect op bronchitis?

Onderzoeksmethode

Een Duitse dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie met 217 patiënten die zich met bronchitis meldden in de (huis)artspraktijk.

Belangrijkste resultaten

Na drie weken bleken de deelnemers in de homeopathiegroep minder dagen te hebben gehoest ten opzichte van de placebogroep. Bovendien nam de duur van andere symptomen zoals slijmvorming bij het hoesten, kortademigheid, heesheid, moeizaam slikken en pijn significant sneller af ten opzichte van de placebogroep.

Conclusies en aanbeveling

Het homeopathische preparaat Bronchiselect kan de duur van bronchitis inkorten en de ernst van de klachten bij bronchitis verminderen.

Helaas is er van deze studie geen online onderzoekstekst of samenvatting beschikbaar.

Bron

Diefenbach M, Schilken J, Steiner G, Becker HJ (1997). Homöopathische Therapie bei Erkrankungen der Atemwege. Auswertung einer klinischen Studie bei 258 Patienten [Homeopathic therapy in respiratory tract diseases. Evaluation of a clinical study in 258 patients]. Zeitschrift für Allgemeinmedizin; 73:308–314

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.