Onderzoek: Homeopathie bij berkenpollenallergie

BerkenpollenallergieWe bespreken een studie over homeopathie bij berkenpollenallergie (Aabel 2000). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij een berkenpollenallergie, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij allergie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoek

Wat is het effect van het homeopathische middel Betula 30C versus placebo bij patiënten met berkenpollenallergie?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd. Tabletten werden gedurende vier weken tijdens het berkenstuifmeelseizoen gegeven. Patiënten waren tussen 18 en 50 jaar oud; 32 patiënten kregen Betula 30C-tabletten en 34 patiënten kregen placebotabletten. De belangrijkste uitkomstmaat was de totale score van zeventien verschillende allergiesymptomen. Betula 30C is een homeopathische verdunning van berkenpollen, dit is een vorm van homeopathie die men isopathie noemt.

Belangrijkste resultaten

Er werd geen statistisch significant verschil tussen de groepen gevonden tijdens de eerste en de laatste periode van vier weken stuifmeelpollenseizoen. Echter, van 8 tot 18 mei was een klinisch interessant verschil tussen de groepen. De groep die Betula 30C ontving had minder symptomen en minder ernstige symptomen. Gedurende enkele dagen waren deze verschillen statistisch gezien significant.

Conclusies en aanbeveling

De huidige resultaten geven aan dat de behandeling met Betula 30C tijdens het pollenseizoen werkzaam lijkt, en verdere aandacht verdient.
In 2001 publiceerde Aabel data van twee berkenpollenseizoenen (1995 en 1996), uit deze studie blijkt dat patiënten in de homeopathiegroep en in de placebogroep de opeenvolgende jaren op dezelfde wijze reageren (Aabel 2001).

Bronnen

Aabel S, Laerum E, Dølvik S, Djupesland P (2000). Is homeopathic ‘immunotherapy’ effective? A double-blind, placebo-controlled trial with the isopathic remedy Betula 30c for patients with birch pollen allergy. British Homeopathic Journal; 89:161-168.

Aabel S (2001). Prophylactic and acute treatment with the homeopathic medicine Betula 30c for birch pollen allergy: a double-blind, randomized, placebo-controlled study of consistency of VAS responses. British Homeopathic Journal; 90:73-78.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er dergelijke aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.