Onderzoek: Homeopathie bij arseenvergiftiging

We bespreken twee Indiase studies van Belon (2006, 2007): een kleinschalige pilotstudie en een observationele studie over homeopathie bij arseenvergiftiging. Deze bieden initiële aanwijzingen voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij arseenvergiftiging. Het niveau van bewijs van de observationele studie: II-III.

Pilotstudie

Het onderzoeksteam van Belon onderzocht de werking van de homeopathische verdunning Arsenicum album bij dorpelingen die te maken hadden met arsenicumvervuiling van hun woongebied. Een langdurige blootstelling aan het toxische arsenicum in het drinkwater leidt tot gezondheidsproblemen van vrijwel alle vitale organen en is een enorm probleem in India.

Belangrijkste resultaten

In 2006 publiceerde Belon studieresultaten waaruit blijkt dat verhoogde niveaus van een bepaald antilichaam (ANA) – een indicator voor arseenbelasting in het lichaam – verlaagd kunnen worden door gebruik te maken van het homeopathische middel Arsenicum album. Ook andere bloedwaarden verbeterden, meestal binnen twee maanden nadat het middel werd toegediend (Belon 2006).

Observationele studie

In 2007 publiceerde Belon de onderzoeksdata van een kleinschalige gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. Twintig mannen en negentien vrouwen van een met arseen vervuild dorp deden vrijwillig mee aan de studie. Achttien vrijwilligers van een dorpje waar geen arseenbelasting was, fungeerden als controlegroep. De homeopathische Arsenicum album-30 en zijn placebo werden willekeurig aan vrijwilligers gegeven. Het arseengehalte in urine en bloed en verschillende toxiciteitsbiomarkers in het bloed werden geanalyseerd twee maanden voor en na toediening van het middel of placebo.

Belangrijkste resultaten

De toediening van het middel bleek gunstige veranderingen in deze parameters te bewerkstelligen. De meeste proefpersonen meldden een betere eetlust en een verbetering van de algemene gezondheid. Onderzoekers concluderen dat het gebruik van het middel in afgelegen, met arseen besmette gebieden als een tijdelijke gezondheidsondersteunende maatregel van toepassing zou kunnen zijn.

Bronnen

Belon P, Banerjee P, Choudhury SC, Banerjee A, Biswas SJ, Karmakar SR, Pathak S, Guha B, Chatterjee S, Bhattacharjee N, Das JK, Khuda-Bukhsh AR (2006). Can administration of potentized homeopathic remedy, Arsenicum album, alter antinuclear antibody (ANA) titre in people living in high-risk arsenic contaminated areas? I. A correlation with certain hematological parameters. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine; 3:99-107.

Belon P, Banerjee A, Karmakar SR, Biswas SJ, Choudhury SC, Banerjee P, Das JK, Pathak S, Guha B, Paul S, Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR (2007). Homeopathic remedy for arsenic toxicity? Evidence-based findings from a randomized placebo-controlled double blind human trial. Science of the Total Environment; 384:141-50.

Niveau van bewijs: II-III

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content