Onderzoek: Homeopathie bij angst voor vuurwerk bij honden

Onderzoek Cracknell & Mills, 2008

Samenvatting

Hond Honden Vuurwerkanst Hard Geluid

Wel 40% van de honden heeft angst voor bepaalde geluiden. Angst voor onweer en vuurwerkangst komen het meeste voor. Het is moeilijk vast te stellen wat precies de oorzaak van deze angst is. Er zijn therapieën voor dieren om plotselinge geluiden te leren verdragen, deze zijn intensief en terugval komt voor. Meestal wordt voor rustgevende geneesmiddelen gekozen als het vuurwerk losbarst rond Oud en Nieuw. Voor baasjes, die liever met natuurlijke middelen hun huisdier tot rust brengen is homeopathie een mogelijk alternatief. Homeopathie wordt veel gebruikt voor honden, maar het is onduidelijk wat nu de werking is van homeopathie bij honden.

In 2008 is daarom door diergedragsdeskundigen Cracknell en Mills van de Universiteit van Lincoln in Engeland onderzoek uitgevoerd naar de werking van homeopathie bij honden, die angst voor vuurwerk hadden. Tot verbazing van de onderzoekers bleek het effect van homeopathie te worden overschaduwd door een krachtig ‘hondenfluister’ effect. Een kleine wijziging in de houding van de baasjes van de honden in hoe ze hun hond behandelden, bracht al een enorme vermindering in angst bij de dieren teweeg. Die afname van angst was hierdoor zo groot, dat een extra aanvullend effect van homeopathie bij deze groepsgrootte niet meer vast te stellen was. Of homeopathie wel of niet werkt, moet in beter onderzoek herhaald worden (Cracknell & Mills, 2008).

Inleiding

Cracknell startte een dubbelblind gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) naar de effectiviteit van homeopathie bij angst voor vuurwerk bij honden. Om uitsluitend het specifieke effect van een homeopathisch middel te vinden, zijn studies in de vorm van een RCT de meest gangbare vorm. Hierin wordt het effect van een homeopathisch middel bij een groep dieren vergeleken met de werking van een placebo òf van een andere behandeling in een vergelijkbare groep dieren.

Methode

Honden met angst voor geluid werden geworven via aankondigingen in praktijken van dierenartsen en via advertenties in de nationale media. Om mee te kunnen doen aan de studie moesten de honden voldoen aan strenge criteria, om er zeker te zijn dat de honden ook inderdaad angst hadden voor geluid.

Eigenaars voltooiden twee vragenlijsten met betrekking tot de hond zijn angst voor geluid; een gedragsgeschiedenis vragenlijst waarin zowel demografische gegevens als een gedetailleerde evaluatie van de hond zijn probleem was opgenomen en een basisbeoordeling vragenlijst waarin de gedragingen die de hond geeft in reactie op vuurwerk werd weergegeven. Verder werden dagboekjes bijgehouden.

Eigenaren van de dieren wisten niet of hun hond een nepmiddel kreeg, of een homeopathische middel. Het homeopathische middel, dat werd ingezet was een samengesteld middel van Phosphorus, Rhodondendron, Borax, Chamomilla en Theridion in 6C of 30C verdunningen.

Alle hond eigenaren kregen de instructie niet boos op de hond te worden als hij bang werd en de hond een veilige, vertrouwde en beschutte omgeving aan te bieden als de hond angstig werd.

Resultaten

Vijfenzeventig honden verdeeld over twee groepen deden mee aan het onderzoek. Er waren aanzienlijke verbeteringen in de 14 van de 15 gedragstekenen van angst in de placebo groep en alle 15 gedragstekenen in de homeopathie groep. De gemiddelde verbetering in beide groepen was 70%. Er was echter geen significant verschil te zien tussen de twee behandelgroepen.

Conclusie

In deze studie kon de werking van homeopathie niet worden onderscheiden van de placebogroep. Dat komt door een groot ‘hondfluister’ effect in deze studie voor zowel de placebo als de homeopathie groep. Vermoedelijk reageerden de honden op de gedragsverandering bij hun baasjes. De houding van de eigenaren naar de honden was meer ontspannen waardoor honden minder angstig werden. De honden kregen meer aandacht De eigenaren hadden de instructie gekregen de honden niet te straffen als ze bang werden maar hen een veilige en beschutte vertrouwde plek te bieden. Honden die niet reageerden op de pil (non-responders) of het nu homeopathie of placebo was, kregen significant minder aandacht van hun baasje.

Wat ook kan hebben meegespeeld in het feit dat er geen verschil is tussen de homeopathie groep en de placebogroep is (onbewuste) vooringenomenheid van de baasjes van de hond bij het invullen van de vragenlijstdagboekjes. Je ziet wat je wilt zien of wat je verwacht te zien. Doordat de eigenaren misschien verwachtten dat de honden door een pil minder angstig zouden worden, is dit ook wat ze rapporteerden in de dagboekjes. Het meetinstrument was onderhevig aan subjectieve rapportage. We weten dit natuurlijk niet helemaal zeker, omdat er niet een groep honden was die helemaal geen behandeling kreeg.

Lees hier het gehele onderzoek

Cracknell & Mills, 2008

Body of evidence

Er is ander onderzoek bij honden uitgevoerd waaruit blijkt dat honden wel positief reageren op homeopathie. De basis voor deze studie van Cracknell is  gelegd in een eerder niet gepubliceerde ongecontroleerde studie door Homeopet (Westhampton Beach USA). Deze studie suggereerde een 65% vermindering van angst door vuurwerk (Mills & Cracknell, 2005).

In ander onderzoek naar jeuk bij eczeem bij honden (n=20) bleek een kwart van de honden meer dan de helft verbetering van hun jeuk te ervaren (Hill, Hoare, Lau-Gillard, Rybnicek, & Mathie, 2009).

Demodicosis bij de hond is een huidaandoening, die veroorzaakt wordt door demodexmijten (demodex canis) in de huid. In kleinschalig onderzoek bij twee honden bleek de schurft compleet verdwenen na dagelijkse toediening van het homeopathische middel Graphitis C200 gedurende twee maanden (Ranjan, Dua, Turkar, Singh, & Singla, 2014) .

In 2010 registreerden 21 dierenartspraktijken met een specialisme in de homeopathie alle effecten van de behandeling van katten en honden in hun praktijk gedurende een jaar. In totaal werden gegevens van 372 katten en 1504 honden geanalyseerd. Verbetering werd gemeten op een schaal van 0 tot 7 punten. Twintig procent van de dieren kreeg naast homeopathie ook medicatie. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het percentage honden dat verbeterde of slechter werd na de homeopathische behandelingen de klacht die ze hadden (Mathie, Baitson, Hansen, Elliott, & Hoare, 2010).

 

Bronnen

Cracknell, N. R., & Mills, D. S. (2008). A double-blind placebo-controlled study into the efficacy of a homeopathic remedy for fear of firework noises in the dog (Canis familiaris). Vet J177(1), 80–88. doi:10.1016/j.tvjl.2007.04.007

Hill, P. B., Hoare, J., Lau-Gillard, P., Rybnicek, J., & Mathie, R. T. (2009). Pilot study of the effect of individualised homeopathy on the pruritus associated with atopic dermatitis in dogs. The Veterinary Record164(12), 364–70. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19305007

Mathie, R. T., Baitson, E. S., Hansen, L., Elliott, M. F., & Hoare, J. (2010). Homeopathic prescribing for chronic conditions in feline and canine veterinary practice. Homeopathy : The Journal of the Faculty of Homeopathy99(4), 243–8. doi:10.1016/j.homp.2010.05.010

Mills, D., & Cracknell, N. (2005). Management of fear of fireworks in dogs. The Veterinary Record157(18), 564. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16258144

Ranjan, R., Dua, K., Turkar, S., Singh, H., & Singla, L. D. (2014). Successful management of refractory cases of canine demodicosis with homeopathy medicine Graphitis. Journal of Parasitic Diseases : Official Organ of the Indian Society for Parasitology38(4), 417–9. doi:10.1007/s12639-013-0269-6