Onderzoek: Homeopathie bij angst

Homeopathie bij angstAngst dient zich aan in verschillende omstandigheden. Veelal gaat angst gepaard met nervositeit, stress, slapeloosheid en gevoelens van onmacht. Ook kan het samengaan met chronisch ziek zijn: het je zorgen maken over je gezondheid en piekeren.

Samenvatting

Homeopathie kan goed ingezet worden in situaties waar angst speelt: uit onderzoek blijkt dat mensen met chronische klachten waaronder angst zich goed voelen bij een homeopathische behandeling. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Charité Universiteit van Berlijn bleek, dat chronisch zieke mensen, die al acht jaar homeopathisch begeleid werden door hun huisarts, zichtbaar gezonder werden tijdens de behandeling, zowel lichamelijk als geestelijk.  [1].

Ook bij een klacht als endometriose kan er sprake zijn van angst. Teixeira voerde in 2017 een studie uit naar homeopathie bij endometriose. Een 24 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd met 50 vrouwen van 18 tot 45 jaar oud. Homeopathie verminderde pijn, maar ook angst en depressie. [2]

Inmiddels is een systematische review gepubliceerd waarin alle studies die zijn uitgevoerd naar homeopathie bij angst zijn opgenomen. [3]

In de tabel vind je de belangrijkste resultaten:

Onderzoek Homeopathie bij angst

Conclusie en aanbevelingen

Op basis van deze systematische review werd geconcludeerd dat homeopathie effectief is bij verschillende vormen van angst en nervositeit.  

Verder onderzoek naar homeopathie bij angst

Homeopaten zien geregeld mensen in hun praktijken die steun zoeken bij mentale problematiek. In Australië is hier onderzoek naar uitgevoerd door homeopaten hiernaar te vragen. Uit dit onderzoek bleek dat behandeling van psychische stoornissen zoals depressie, rouw, angst en fobie een belangrijk kenmerk was van de praktijk van de homeopaten. [4] 

Bronnen

  1. Witt, C. M., Ludtke, R., Mengler, N., & Willich, S. N. (2008). How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment?–Results from a long term observational study. BMC Public Health, 8, 413. doi: 10.1186/1471-2458-8-413
  2. Teixeira MZ, Podgaec S, Baracat EC. Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study (2017). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 211:48-55.
  3. Raza et al Treatment of Depression, Anxiety, and Sleep disorders by Homeopathic Medicines: A Systematic Review (July 2020) International Journal of Homeopathy Complementary and Alternative Medicine.
  4. Makich, L., Hussain, R., & Humphries, J. H. (2007). Management of depression by homeopathic practitioners in Sydney, Australia. Complementary therapies in medicine, 15(3), 199–206. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2006.09.007

Andere studies naar slaapproblemen bij homeopathie (alfabetische volgorde)

Diaz-Saez, G., Balmy, S., Echevarria, E., Terzan, L., & Torre-Enciso, L. (2014). Epidemiology of anxiety disorders and drug prescription in a primary care setting shows high potential for homeopathy. Homeopathy, 103(1), 84–85. https://doi.org/10.1016/j.homp.2013.10.048 

Grolleau, A., Bégaud, B., & Verdoux, H. (2013). Characteristics associated with use of homeopathic drugs for psychiatric symptoms in the general population. European Psychiatry, 28(2), 110–116. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2011.10.005