Onderzoek: Homeopathie bij amandelontsteking

We bespreken een kleinschalige pilotstudie (Malapane 2014) over homeopathie bij een amandelontsteking. Deze studie biedt een initiële aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze aandoening en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor een effect van homeopathie bij een lage weerstand. Niveau van bewijs: II-III.

Onderzoeksvraag

Wat is de werking van een complex homeopathisch middel op klachten bij een acute virale amandelontsteking (tonsillitis) bij Zuid-Afrikaanse kinderen?

Onderzoeksmethode

Dit was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, zesdaagse pilotstudie. Dertig kinderen van een basisschool in Gauteng, Zuid-Afrika, in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, met acute virale tonsillitis werden geïncludeerd in de studie. De deelnemers namen vier keer per dag twee tabletten van de medicatie in. De homeopathiegroep kreeg een homeopathisch complex (Atropa belladonna D4, Calcarea phosphoricum D4, Hepar sulphuris D4, Kalium bichromat D4, Kalium muriaticum D4, Mercurius protoiodid D10 en Mercurius biniodid D10). De placebo bestond alleen uit lactosetablet. Veranderingen in de amandelontsteking en de daaruit voortkomende symptomen werden beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

De behandelgroep had een statistisch significante verbetering van de volgende symptomen in vergelijking met de placebogroep: pijn bij amandelontsteking, pijn bij het slikken, roodheid en ontsteking van de keelholte. Bovendien verminderde de grootte van de amandelen.

Conclusies en aanbeveling

Het homeopathische complex dat in deze studie werd gebruikt, vertoonde significante ontstekingsremmende en pijnverlichtende eigenschappen bij kinderen met acute virale tonsillitis. Geen enkele patiënt meldde bijwerkingen. Deze voorlopige bevindingen zijn veelbelovend; meer onderzoek zou moeten worden uitgevoerd om de bevindingen van deze studie te verifiëren.

Bron

Malapane E, Solomon EM, Pellow J (2014). Efficacy of a homeopathic complex on acute viral tonsillitis. Journal of Alternative and Complementary Medicine; 20:868-873.

Niveau van bewijs: II-III

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.