Onderzoek: Homeopathie bij allergie en bovenste luchtwegproblemen

Allergie

We bespreken de studies van Bellavite (2006) en Bergemann (2011), gericht op de werking van homeopathie bij allergie en bovenste luchtwegproblemen. Onder klachten van allergie en de bovenste luchtwegen verstaan de onderzoekers de volgende klachten: acute en allergische rhinitis, allergisch astma, sinusitis, neus/keelpoliepen, keelontsteking, amandelontsteking, verkoudheidsklachten en middenoorontsteking (Bergemann 2011) (Fischer 2017). Niveau van bewijs: I.

Onderzoek naar effectiviteit

Bellavite en zijn team reviewden wetenschappelijke publicaties naar de effectiviteit van homeopathische middelen bij veelvoorkomende immunologische aandoeningen. Hij evalueerde in totaal 24 studies (twaalf gerandomiseerde en twaalf niet-gerandomiseerde) naar aandoeningen van de bovenste luchtwegen en keel/neus/oorklachten. Voor bovenste luchtwegklachten concludeerde Bellavite dat homeopathie effect heeft (Bellavite 2006).

Betekenis homeopathie voor gezondheidszorg

De reviewgroep van Bergemann (2011) publiceerde zijn bevindingen als onderdeel van een groter onderzoek, een zogenaamde health technology assessment (HTA). Hierin werd de betekenis van homeopathie voor de gezondheidszorg geëvalueerd. Ze onderzochten de effectiviteit van homeopathie bij bovenste luchtweginfecties. Ze verzamelden alle relevante studies op dit terrein. Zij baseerden hun conclusies op evaluatie van in totaal 29 studies.

Positief resultaat

24 van de 29 studies tonen een significant verschil of een trend ten gunste van homeopathie in vergelijking met placebo, of significantie, een trend of gelijkwaardigheid in vergelijking met de conventionele standaardbehandeling. Indien alleen de placebo-gecontroleerde gerandomiseerde studies met het hoogste niveau van bewijs in beschouwing worden genomen, dan tonen twaalf van de zestien studies een positief resultaat voor de met homeopathie behandelde groep. In vergelijking met een conventionele behandeling, tonen zes van de zeven studies een significant positief resultaat.

Bronnen

Bellavite P, Ortolani R, Pontarollo F, et al. Immunology and homeopathy. 4. Clinical studies – Part 1. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: eCAM, 2006; 3: 293-301.

Bergemann SM, Bornöft D, Vogt-Frank C, Righetti M, Thurneysen A. Clinical Studies on the Effectiveness of Homeopathy for URTI/A (Upper Respiratory Tract Infections and Allergic Reactios) In Bornhöft G, Mathiessen PF (eds), Onderdeel van een Zwitsters Health Technogoly Assessment, Homeopathy in Healthcare – Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. Springer, Berlin 2011. Blz. 164 hoofdstuk 12.

Fischer, P. Scientific evidence and Homeopathy. The Faculty of Homeopathy (UK): 2018.

Niveau van bewijs: I

Voor klachten van de bovenste luchtwegen is er wetenschappelijk bewijs voor de werking van homeopathie op niveau 1. Om in aanmerking te komen voor dit hoogste niveau 1, moet bewijs berusten op een review van twee of meer studies van goede kwaliteit. Dit zijn placebo-gecontroleerde studies, soms aangevuld met gerandomiseerde comparative effectiveness studies. Uit de twee studies die hier worden aangehaald, namelijk van Bergemann 2011 en Bellavite 2006, blijkt werking bij bovenste luchtwegproblemen.