Onderzoek: Homeopathie bij acute bijholteontsteking van de kaak

We bespreken een studie over homeopathie bij acute bijholteontsteking van de kaak (Zabolotnyi 2007). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij acute sinusitis, en is een van meerdere studies die aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij problemen met de weerstand. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit en veiligheid van een complex homeopathisch middel (Sinfrontal) bij een acute bijholteontsteking van de kaak?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde fase 3 klinische studie werd uitgevoerd over een periode van 22 dagen, met een uitloop-observatieperiode van 8 weken waarin niet behandeld werd. De diagnose werd bevestigd door middel van röntgenonderzoek. 113 deelnemers namen deel aan de studie. Patiënten mochten ook zelfzorgmedicatie gebruiken (paracetamol of neusspoeling met zout), maar geen antibiotica of andere geneesmiddelen.

Belangrijkste resultaten

In de eerste week van de behandeling werd een significante vermindering in symptoomscore gemeten in vergelijking met placebo (5,8±2,3 punten vs 2,3±1,8 punten; p < 0,0001). Op dag 21 hadden 39 (68,4%) patiënten met actieve medicatie een volledige remissie van sinusitissymptomen vergeleken met 5 (8,9%) placebopatiënten. Er werden acht bijwerkingen gemeld, die werden beoordeeld als licht of matig in intensiteit. Aan het einde van de acht weken durende observatiefase na de behandeling trad geen terugval naar sinusitis op.

Conclusies en aanbeveling

Deze homeopathische remedie is veilig en lijkt een effectieve behandeling te bieden bij een acute bijholteontsteking van de kaak

Bron

Zabolotnyi DI, Kneis KC, Richardson A, Rettenberger R, Heger M, Kaszkin-Bettag M, Heger PW (2007). Efficacy of a complex homeopathic medication (Sinfrontal) in patients with acute maxillary sinusitis: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter clinical trial. Explore (NY); 3:98–109.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.