Onderzoek: Bewijs voor biologisch effect van hoge homeopathische potenties (Tournier 2019)

In de review die we hier bespreken (Tournier 2019) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor werkzaamheid van homeopathische middelen. Deze review is er een van verscheidene. Uit al deze onderzoeken kan de conclusie worden getrokken dat er bewijs is voor biologische werkzaamheid van hoge homeopathische potenties.

Onderzoek

In deze review onderzochten Tournier en collega’s welke fysio-chemische experimenten het meest succesvol waren voor het onderzoek naar hoge verdunningen (Tournier, 2019). Zij identificeerden 203 verschillende soorten experimenten die aan hoge kwaliteitsstandaarden voldeden, waarbij effect werd aangetoond van homeopathische potenties. De meest belovende technieken waren ‘Nuclear Magnetic Resonance’ (NMR) Relaxation, Optical Spectroscopy en Electrical Impedance.

Bron

Tournier A, Klein SD, Würtenberger S, Wolf U, Baumgartner S. Physicochemical investigations of homeopathic preparations: A systematic review and bibliometric analysis-Part 2. J Altern Complement Med. 2019 Jul 10.

Bewijsvraag

Een struikelblok voor de aanvaarding van het “bewijs” voor homeopathie is het veronderstelde werkingsmechanisme. Homeopathische middelen werken zeer waarschijnlijk anders dan het in de farmacologie gebruikelijke geneesmiddel-receptor model. Sceptici beweren dat homeopathische middelen niet zouden kúnnen werken, omdat ze te sterk verdund zijn. Dit belemmert vaak een open wetenschappelijke discussie over klinische onderzoeksuitkomsten. Uit fysische en biologische onderzoeken blijkt dat homeopathische middelen biologisch werkzaam zijn, ook indien deze zijn ‘gepotentieerd’ tot een verdunning boven het getal van Avogadro (potentiëren: het bij bereiding van homeopathische middelen stapsgewijs verdunnen en schudden). Er zijn positieve en reproduceerbare effecten gemeten, met gevalideerde modellen.