Spring naar content

Onderzoek: Effect homeopathische potenties op basis van in vitro-onderzoek

Onderzoek: Effect homeopathische potenties op basis van in vitro-onderzoek

We bespreken een studie naar het bewijs voor het biologisch effect van hoge homeopathische potenties op basis van in vitro-onderzoek (Witt 2007).

Onderzoek

Wat is het effect van hoge homeopathische verdunningen op basis van in vitro-onderzoek? In vitro-onderzoek is onderzoek dat buiten het lichaam van een organisme wordt toegepast, bijvoorbeeld in een reageerbuis.

Onderzoeksmethode

Een systematische review van alle publicaties aangaande in vitro-onderzoek naar hoge homeopathische verdunningen werd uitgevoerd. Onder hoge verdunningen werd verstaan een verdunningsgraad volgens homeopathisch procedé van minstens 1023 (dus boven het getal van Avogadro, waarbij er geen moleculen meer in een oplossing te vinden zijn).

Belangrijkste resultaten

Uit 75 publicaties zijn 67 experimenten (waarvan 1/3 replicaties) geëvalueerd. In deze review over 67 experimenten in vitro, werden effecten gerapporteerd in tweederde van de studies met hoge kwaliteit en in driekwart van de gerepliceerde studies. Het ontwerp en de experimentele modellen van de beoordeelde studies wisselden sterk van elkaar. De meeste werden uitgevoerd op basofielen.

Conclusies en aanbeveling

Zelfs experimenten van zeer goede methodologische kwaliteit konden een werking van hoge homeopathische verdunningen aantonen.

Bron

Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies. Compl Ther Med 2007;15(2): 128-38.

Bewijsvraag

Een struikelblok voor de aanvaarding van het ‘bewijs’ voor homeopathie is het veronderstelde werkingsmechanisme. Homeopathische middelen werken zeer waarschijnlijk anders dan het in de farmacologie gebruikelijke geneesmiddel-receptor model. Sceptici beweren dat homeopathische middelen niet zouden kúnnen werken, omdat ze te sterk verdund zijn. Dit belemmert vaak een open wetenschappelijke discussie over klinische onderzoeksuitkomsten. Uit fysische en biologische onderzoeken blijkt dat homeopathische middelen biologisch werkzaam zijn, ook indien deze zijn ‘gepotentieerd’ tot een verdunning boven het getal van Avogadro (potentiëren: het bij bereiding van homeopathische middelen stapsgewijs verdunnen en schudden). Er zijn positieve en reproduceerbare effecten gemeten, met gevalideerde modellen. In de review die hier besproken wordt (Witt 2007), blijkt dat er aanwijzingen zijn voor werkzaamheid van deze middelen. Deze review is er een van verscheidene. Uit al deze onderzoeken kan de conclusie worden getrokken dat er bewijs is voor biologische werkzaamheid van hoge homeopathische potenties.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.