Spring naar content

Onderzoek: Homeopathische potenties tegen de effecten van toxische agens

Onderzoek: Homeopathische potenties tegen de effecten van toxische agens

We bespreken het onderzoek naar het bewijs voor het biologisch effect van hoge homeopathische potenties (Linde 1994).

Onderzoeksvraag

Wat is de werking van hoge homeopathische potenties tegen de effecten van toxische agens?

Onderzoeksmethode

Er werd een systematische review en een kwantitatieve meta-analyse uitgevoerd van alle experimentele literatuur over de beschermende effecten van hoge homeopathische potenties tegen de effecten van toxische agens. Artikelen werden systematisch verzameld en geëvalueerd op wetenschappelijke kwaliteit aan de hand van vooraf gedefinieerde methodologische criteria en vervolgens onafhankelijk geanalyseerd op validiteit.

Belangrijkste resultaten, conclusies en aanbeveling

In deze review over 135 biologische en fysische experimenten bleek er een beschermend effect te zijn van hoge homeopathische potenties tegen effecten van toxische agens. In 70% van de studies met hoge kwaliteit werden effecten gerapporteerd.

Bron

Linde K, Jonas WB, Melchart D, Worku F, Wagner H, Eitel F. Critical review and meta-analysis of serial agitated dilutions in experimental toxicology. Hum Exp Toxicol. 1994 Jul;13(7):481-9.

Bewijsvraag

Een struikelblok voor de aanvaarding van het ‘bewijs’ voor homeopathie is het veronderstelde werkingsmechanisme. Homeopathische middelen werken zeer waarschijnlijk anders dan het in de farmacologie gebruikelijke geneesmiddel-receptormodel. Sceptici beweren dat homeopathische middelen niet zouden kúnnen werken, omdat ze te sterk verdund zijn. Dit belemmert vaak een open wetenschappelijke discussie over klinische onderzoeksuitkomsten. Uit fysische en biologische onderzoeken blijkt dat homeopathische middelen biologisch werkzaam zijn, ook indien deze zijn ‘gepotentieerd’ tot een verdunning boven het getal van Avogadro (potentiëren: het bij bereiding van homeopathische middelen stapsgewijs verdunnen en schudden). Er zijn positieve en reproduceerbare effecten gemeten, met gevalideerde modellen. In de review die hier besproken wordt (Linde 1994), blijkt dat er aanwijzingen zijn voor werkzaamheid van deze middelen. Deze review is er een van verscheidene. Uit al deze onderzoeken kan de conclusie worden getrokken dat er bewijs is voor biologische werkzaamheid van hoge homeopathische potenties.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.