Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij depressie in en rond de overgang

Onderzoek: Homeopathie bij depressie in en rond de overgang

overgangIn deze tijd van vele prikkels door technologie enerzijds en anderzijds verdergaande individualisering komt depressie steeds vaker voor. Maar ook lichamelijke veranderingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressies. Vrouwen tijdens de menopauze, zijn kwetsbaarder voor depressie. Daarnaast hebben vrouwen in en na de overgang een twee keer zo grote kans om depressieve klachten te ontwikkelen dan vrouwen vóór de overgang ( zie ook: https://www.vrouwenindeovergang.nl/). De periode rondom en na de overgang wordt de peri- en postmenopauzale periode genoemd. Deze vrouwen gebruiken vaak allerlei medicatie voor overgangs-dan wel depressieve klachten, zowel reguliere als complementaire middelen. Klassieke, individueel voorgeschreven homeopathie kan een rol spelen in het verminderen van deze klachten en wordt vaak ingezet.

Onderzoek

Om de veiligheid en effectiviteit van klassieke homeopathie bij peri- en postmenopauzale vrouwen te onderzoeken, voerde een groep Mexicaanse wetenschappers in 2015 een onderzoek uit. Dit is in maart 2015 gepubliceerd in het online wetenschappelijke tijdschrift PLoS One. De onderzoekers vergeleken toediening van een placebo met enerzijds individuele homeopathische behandeling en anderzijds met Fluoxetine, een regulier antidepressivum, bij peri- en postmenopauzale vrouwen met matige tot ernstige depressie.

Lees hier het volledige artikel

Methode

Het onderzoeksteam deed een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind onderzoek met een follow-up na 6 weken. Dit onderzoek voldeed aan de hoogste wetenschappelijke standaarden. Voor het onderzoek zijn drie groepen samengesteld:

Placebo-groep

Homeopathie- groep

Fluoxetine- groep

1 pil placebo homeopathie

1 pil homeopathie

1 pil fluoxetine

1 capsule placebo fluoxetine

1 capsule placebo fluoxetine

1 capsule placebo homeopathie

Dus alle patiënten namen een pil en een capsule. De onderzoekers die de resultaten noteerden, wisten niet in welke groep iemand zat. (zie voor meer informatie: http://onbiostatistics.blogspot.com/2009/06/double-dummy-technique.html)
Het onderzoek werd uitgevoerd in een openbaar ziekenhuis in Mexico stad. De groep bestond uit 130 peri- en postmenopauzale vrouwen met diagnose milde tot ernstige depressie.
De uitkomsten van de drie groepen werden in kaart gebracht aan de hand van de gemiddelde score op een drietal scorelijsten die wereldwijd ingezet worden. Twee lijsten worden gebruikt om de ernst en mate van een depressie te meten (te weten de Hamilton Rating Scale for Depression[1] , en de Beck Depression Inventory [2] )en een scorelijst werd ingezet om overgangsklachten te meten, de Greene Scale[3] . Na zes weken werden de effecten van de verschillende behandelingen gemeten.

Resultaten

Na zes weken behandeling bleek de groep die klassiek homeopathisch behandeld werd zowel op de Hamilton Rating Score, als op de Greene Climacteric Scale beter te scoren dan de groep die alleen placebo had ontvangen. De groep die behandeld werd met Fluoxetine scoorde ook beter dan de placebogroep, maar dan alleen op de Hamilton Rating Score en niet op de Greene Climacteric Scale.Daarbij scoorde de homeopathie-groep iets beter op het verminderen van depressieve klachten dan de Fluoxetine-groep (resp. 5 en 3,2 punten vergeleken met de placebogroep). Op de Beck Depression Inventory kwamen geen verschillen tussen de groepen naar voren.

Conclusie

Op basis van dit onderzoek kun je stellen dat klassieke homeopathie en Fluoxetine effectieve anti-depressiva zijn voor vrouwen in en rond de overgang. Zowel de groep die homeopathisch behandeld werd als de groep die Fluoxetine toegediend kreeg, scoorden significant beter dan de placebogroep in het verminderen van depressieve klachten. Bij de homeopathiegroep verbeterden daarnaast ook de overgangsklachten. Dit was niet het geval bij de Fluoxetinegroep en de placebogroep. Met andere woorden: met klassieke homeopathie verminderden zowel depressieve als overgangsklachten. Terwijl bij de groep met het reguliere antidepressivum Fluoxetine alleen de depressieve klachten verminderden.

 

Bronnen

[1]De Hamilton Rating Scale for Depression meet de ernst van depressie met 17 items. https://assets.nkop.nl/docs/39452b42-6b2f-4395-ac0a-d087aa6d4644.pdf

[2]Het is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten. https://www.telepsy.nl/bdi-ii-nl

[3]GREENE CLIMACTERIC SCALE Deze lijst geeft een overzicht van overgangssymptomen en wordt overal ter wereld gebruikt om eventuele hinder in kaart te brengen.

http://balancerendoordeovergang.nl/wp-content/uploads/2017/05/Invulformu…

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.