Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij chronische aandoeningen

Onderzoek: Homeopathie bij chronische aandoeningen

Nederland telt 5,3 miljoen mensen met een chronische ziekte. Het stijgen van de gemiddelde leeftijd is hier een belangrijke oorzaak van,  want hoewel we gemiddeld ouder worden zijn we hierdoor wel langer chronisch ziek. Daarom staat duurzame zorg voor mensen met een chronische ziekte volop in de belangstelling. Chronische ziekten zijn bijvoorbeeld: suikerziekte, hart- en vaatziekte,  COPD en artrose maar ook mensen met hoofdpijn en allergie, kinderen met eczeem en chronische luchtweginfecties.. Als u een chronische ziekte heeft, is goede zorg en begeleiding voor u belangrijk. Veel mensen hebben een voorkeur voor homeopathische zorg. Misschien bent u chronisch ziek en gaat uw behandelvoorkeur ook uit naar homeopathie. Dan is het  belangrijk te weten wat  homeopathische zorg voor u zou kunnen betekenen.

Samenvatting

Uit wetenschappelijk onderzoek van de Charité Universiteit van Berlijn bleek, dat chronisch zieke mensen, die al acht jaar homeopathisch begeleid werden door hun huisarts, zichtbaar gezonder werden tijdens de behandeling. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 3700 deelnemers (Witt, Ludtke, Baur, & Willich, 2005 [4]; Witt, Ludtke, Mengler, & Willich, 2008 [5]).

Bron:  www.nationaalkompas.nl

 

Inleiding

In Duitsland werken ruim 4500 homeopathisch huisartsen. Deze artsen hebben na hun huisartsopleiding nog drie jaar aanvullend les gehad in de homeopathie. Ongeveer tien jaar geleden is een deel van deze homeopathische werkend huisartsen alle gegevens over hun patiënten, de diagnoses en de behandeling geanonimiseerd  gaan registreren. Uiteraard met toestemming van hun patiënten. Hierdoor werd het mogelijk om na acht jaar terug te kijken op de behandeling van deze artsen en te meten, wat voor effect de behandeling nu op de lange termijn had gehad. Het doel van deze studie was niet zozeer om de werking van homeopathie aan te tonen als wel inzicht te geven in de waarde van de homeopathische behandeling voor chronisch zieken, zoals deze wordt uitgevoerd in de alledaagse praktijk.

 

Methode

In 1998 zijn onderzoekers van de Universiteit van Berlijn en Essen  een cohort onderzoek (onderzoek in een grote groep mensen die niet veranderd van samenstelling en wordt gevolgd gedurende een bepaalde tijd) begonnen. Honderddrie huisartspraktijken met bijna 4000 patiënten in Duitsland en Zwitserland namen deel. Gegevens over de medisch homeopathische zorg werden systematisch verzameld, met inbegrip van gegevens over de gezondheidstoestand van de patiënt. Omdat in de homeopathie de beleving van de patiënt centraal staat, was de belangrijkste meting:  het oordeel van de patiënt over de verandering in ernst van de klacht (0= geen klacht en 10 = maximale klacht). Verder werd er met een vragenlijst gewerkt, die veel in onderzoek wordt gebruikt om kwaliteit van leven te meten: de SF36. Hoe zit iemand in zijn vel? Hoeveel energie heeft iemand?, Kan iemand zijn dagelijkse gang aanhouden of zijn er belemmeringen? Daar gaat het om, als kwaliteit van leven wordt gemeten. In dit onderzoek werd kwaliteit van leven bij aanvang van de studie, na twee jaar en na acht jaar gemeten.

 

Resultaten

Een totaal van 3,709 patiënten werden bestudeerd, 2,722 volwassenen en 819 kinderen. Deze deelnemers waren chronisch ziek en acht jaar lang deel van de studiegroep geweest. De meest frequente diagnoses waren allergie en hoofdpijn bij volwassenen. Bij kinderen was dat eczeem en steeds terugkerende infecties. De ernst van de ziekte was over de periode van acht jaar aanzienlijk gedaald (zie figuur 1). Volwassenen van 6.2 tot 2,7 ( op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0= geen klacht en 10= maximale klacht); kinderen van 6.1 tot  1,7 ( op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0= geen klacht en 10= maximale klacht). Lichamelijke en geestelijke levenskwaliteit waren aanzienlijk toegenomen. De toename in gezondheid was naar verhouding groter bij jonge mensen, vrouwen en mensen die ernstig ziek waren bij aanvang van de studie.

 

Conclusie:

Patiënten met een chronische ziekte, die onder begeleiding van een homeopathisch huisarts staan verbeteren aanzienlijk in hun ervaren gezondheid. Deze effecten houden lang aan ( in ieder geval 8 jaar).

Deze studie gaat over het real-life gedrag van patiënten met chronische aandoeningen. Het sterke punt van deze studie is dat het echt de situatie onderzoekt zoals we in de dagelijkse praktijk zien bij de homeopathisch arts. Het zwakkere punt van de studie is, dat er in dit onderzoek geen vergelijking met een controlegroep is. Hierdoor weet je niet echt zeker of het herstel echt komt door de homeopathie of door bijvoorbeeld een placebo effect, een natuurlijk verloop van de ziekte of andere zaken. Welke effecten precies aan de homeopathische behandeling te danken zijn, is nog onduidelijk.

 

Lees hier het gehele onderzoek

Witt 2008 (pdf)

Verdere onderzoek naar homeopathie bij  chronische aandoeningen

Chronische ziekten komen op alle leeftijden voor, maar vooral onder ouderen. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70% een chronische ziekte. De onderzoekers hebben daarom de onderzoeksgegevens geanalyseerd van alle mensen ouder dan 70 jaar. Ook bij deze groep 83 ouderen daalde de ernst van de klacht van 6.3 naar 4.6 (Teut, Ludtke, Schnabel, Willich, & Witt, 2010 [2]; Teut et al., 2013 [3]). De polikliniek van het Bristol Homeopathic Hospital behandeld veel mensen met een chronische ziekte. Over de periode van zes jaar zijn de gegevens van 6544 patiënten onderzocht. 70% van  de patiënten voelden zich gezonder door de behandeling met homeopathie (Spence, Thompson, & Barron, 2005 [1]). Naar de afzonderlijke chronische ziekten zoals suikerziekte, COPD, hoge bloeddruk en ander hart- en vaataandoeningen is ook onderzoek uitgevoerd. Deze studies worden voor een deel op dit platform besproken.

 

Bronnen:

[1] Spence, D. S., Thompson, E. A., & Barron, S. J. (2005). Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year, university-hospital outpatient observational study. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 11(5), 793-798. doi: 10.1089/acm.2005.11.793

[2] Teut, M., Ludtke, R., Schnabel, K., Willich, S. N., & Witt, C. M. (2010). Homeopathic treatment of elderly patients–a prospective observational study with follow-up over a two year period. BMC Geriatr, 10, 10. doi: 10.1186/1471-2318-10-10

[3] Teut, M., Schnabel, K., Baur, R., Kerckhoff, A., Reese, F., Pilgram, N., . . . Witt, C. M. (2013). Effects and feasibility of an Integrative Medicine program for geriatric patients-a cluster-randomized pilot study. Clin Interv Aging, 8, 953-961. doi: 10.2147/cia.s45242

[4] Witt, C. M., Ludtke, R., Baur, R., & Willich, S. N. (2005). Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public Health, 5, 115. doi: 10.1186/1471-2458-5-115

[5] Witt, C. M., Ludtke, R., Mengler, N., & Willich, S. N. (2008). How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment?–Results from a long term observational study. BMC Public Health, 8, 413. doi: 10.1186/1471-2458-8-413

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.