Uw kind kan zich na een inenting enige tijd niet lekker voelen. Geef bij heftig huilen of duidelijke pijn, die later op de prikdag optreedt, eventueel een paracetamol. Let op de bijsluiter. Overleg met de huisarts als uw kind zieker is dan verwacht of als het vreemde verschijnselen vertoont. Laat uw kind onderzoeken als u zich erg ongerust maakt.

Bijwerkingen na vaccinatie
Inentingen kunnen bijwerkingen hebben. Als uw kind is ingeënt kan het zich daarna even niet lekker voelen. De meeste bijwerkingen beginnen op de dag van inenting en verdwijnen na 1 of 2 dagen. Bij de inenting tegen BMR (bof, mazelen, rode hond) beginnen de bijwerkingen wat later: 5 tot 12 dagen na de inenting. De meeste reacties zijn mild en verdwijnen vanzelf.
U kunt de bijwerkingen minder maken door te zorgen voor lichaamscontact en afleiding tijdens de prik. Masseer prikplekken meteen na de inenting. Leg geen natte lappen of ijskompressen op de prikplek. Dat kan zelfs extra klachten veroorzaken.

Ernstige bijwerkingen na vaccinatie
Soms zijn de klachten heftiger of langduriger zoals verkleurde benen, langdurige of zeer hoge koorts (40,5 graden Celcius of hoger), heftig ononderbroken huilen (langer dan 3 uur), flauwvallen, (collaps) of stuipen (convulsies).

Tips

  • Masseer prikplekken meteen na de inenting net zo stevig als je een kind masseert of wrijft nadat het zich flink heeft gestoten. De entstof verspreidt zich dan sneller en dat verkleint de kans op roodheid, zwelling en pijn rond de prikplek. Bovendien leidt masseren het kind af, waardoor het misschien korter huilt.
  • Leg liever geen natte lappen of ijskompressen op de prikplek. Dat kan zelfs extra klachten veroorzaken.
  • Geef bij heftig huilen of duidelijke pijn die later op de prikdag optreedt, eventueel een paracetamol. Lees altijd de bijsluiter.
  • Trek bij koorts uw kind wat kleertjes uit en leg het alleen onder een lakentje. Zo kan de temperatuur op een natuurlijke manier dalen. Bij koorts is paracetamol meestal niet nodig. Soms helpt afsponzen of een koel badje.
  • Leg uw kind niet onder het dekbed bij uzelf in bed. Dat is veel te warm.
  • Schud uw kind nooit, bijvoorbeeld bij verslikking of ‘achter adem huilen’ waarbij soms even het ademhalen stopt. Schudden kan ernstige hersenschade geven. Als uw kind niet reageert, kunt u het aantikken op de wangen of knijpen onder de voetzool.
  • Houd uw kind, als het braakt, op de buik met het hoofd opzij. Zo voorkomt u dat voedsel in de longen terechtkomt.
  • Overleg met de huisarts als uw kind zieker is dan verwacht of als het vreemde verschijnselen vertoont. Laat uw kind onderzoeken als u zich erg ongerust maakt. Dat hoeft niet thuis maar kan ook op de huisartsenpraktijk of -post. Een kind met koorts mag over straat.
  • Meld vreemde of heftige klachten die na de prik optreden altijd bij uw volgende bezoek aan het consultatiebureau, GGD of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het bureau kan dat dan voor registratie en nader onderzoek doorgeven aan Lareb (Nederlands Bijwerkingen Centrum). Ook als u geen verdere bezoeken bij het consultatiebureau of bij de GGD heeft gepland moet u de klacht melden.

Dit is geen zelfzorgindicatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

TAGS

Wij streven er continu naar onze informatie zo evenwichtig en compleet mogelijk te maken. Mist u informatie over ingrediënten of producten? Laat het ons weten! Stuur een email naar: info@vereniginghomeopathie.nl.