Spring naar content

Depressie

Zoek op gezondheidsklacht.

Depressie

1 op de 16 mensen heeft last van depressiviteit. Men voelt zich somber, heeft nauwelijks energie en niets geeft plezier.

De oorzaken van een depressie zijn biologisch, sociaal of psychisch van aard. Bij biologische oorzaken speelt erfelijkheid vaak een rol. In de ene familie komt depressiviteit vaker voor dan in de andere. Ook kan de depressie te maken hebben met de aanwezigheid van bepaalde hormonen in je lichaam, met drank- of drugsgebruik, met een schildklierafwijking, etc.

Sociale oorzaken hebben betrekking op schokkende gebeurtenissen in een recent of verder verleden. Hierbij kun je denken aan een verhuizing of het overlijden van iemand in je naaste omgeving. Ook lang geleden gebeurtenissen kunnen later tot een depressie leiden.

Psychische factoren gaan over iemands persoonlijke eigenschappen. De ene mens heeft meer zelfvertrouwen, minder schuldgevoel of faalangst en is beter in staat problemen op te lossen dan de andere.

Er is sprake van een depressie wanneer in een periode van minstens twee weken ten minste vijf van de volgende symptomen voorkomen:

 • neerslachtigheid
 • het verlies van belangstelling voor en plezier in aangename dingen
 • meer of juist minder eetlust
 • moeilijk in slaap kunnen komen of juist veel slapen
 • geagiteerdheid of juist lusteloosheid
 • vermoeidheid
 • gevoelens van schuld en minderwaardigheid
 • concentratieproblemen
 • gedachten aan zelfdoding.

Er mag geen sprake zijn van een normale reactie op bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, evenmin van een specifieke oorzaak zoals medicijngebruik, en de symptomen moeten ernstig genoeg zijn om het dagelijkse leven in de war te sturen.

Tips

 • Probeer in contact te blijven met anderen op een voor jou passende manier.
 • Het is belangrijk om te accepteren dat je ‘ziek’ bent als er sprake is van een ernstige depressie.
 • Blijf lichamelijk actief, al is het maar een rondje in huis lopen of gewoon boodschappen doen. Elke beweging telt.
 • Stel belangrijke beslissingen uit tot later. Wil je toch beslissingen nemen, bespreek deze dan een ‘wijze’ vriend(in) of met een vertrouwenspersoon.
 • Denk (als je hieraan toe bent) gericht na over mogelijke aanleidingen voor de depressie en over wat de depressie mogelijk in stand houdt.
 • Vermijd vluchtgedrag. Vermijd drankmisbruik, druggebruik of voedselmisbruik. Drank, drugs en voedsel leveren slechts op korte termijn een gevoel van tevredenheid of ontspanning op en zullen op langere termijn de depressie versterken of verergeren.
 • Verander zo weinig mogelijk aan het slaappatroon. Ga niet eerder naar bed, blijf niet langer liggen dan gewoonlijk.
 • Zoek afleiding. Niets doen in een sombere stemming roept vaak nog meer sombere gedachten op.
 • Zoek een klankbord. Als je in een depressieve stemming bent is het belangrijk je gevoelens te verwoorden tegenover iemand die goed kan luisteren, iemand die niet meteen met goede raad komt aandraven.

Dit is geen zelfzorgindicatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.