Bronchitis is een aandoening van de longen, waarbij ontsteking en irritatie van het longweefsel een rol spelen. De kleine luchtwegen in onze longen heten bronchi. Als deze luchtbuisjes ontstoken raken, bemoeilijkt dit de ademhaling. Deze infectie heet bronchitis. Je kunt een onderscheid maken tussen acute en chronische bronchitis. Acute bronchitis ontstaat vaak na verkoudheid of griep. Bacteriën of virussen die in de longen terecht komen veroorzaken dan een infectie. Door het geïnfecteerde slijm in de longen moet je veel hoesten.

Een andere vorm is acute chemische bronchitis: dit wordt veroorzaakt door het inademen van irriterende dampen, zoals rook, chloor, ammonia of ozon. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen langdurig geïrriteerd. Deze vorm valt onder de noemer COPD. Meer dan 90% van de gevallen betreft rokers, terwijl de aandoening slechts bij minder dan 5% van de niet-rokers wordt gevonden. Mannen hebben tien keer zo vaak last van deze aandoening als vrouwen. Luchtverontreiniging speelt een belangrijke rol. In grote steden komt bronchitis vaker voor dan op het platteland.

Bronchitis begint met een droge hoest, die verandert in het ophoesten van slijm. Later ontstaat kortademigheid. De infectie kan koorts veroorzaken en pijn op de borst. Bij chronische bronchitis beginnen de symptomen veelal in de winter. Als je bloed ophoest, raadpleeg dan meteen een behandelaar.

Dit is geen zelfzorgindicatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

Wij streven er continu naar onze informatie zo evenwichtig en compleet mogelijk te maken. Mist u informatie over ingrediënten of producten? Laat het ons weten! Stuur een email naar: info@vereniginghomeopathie.nl.