Bedplassen is met name voor kinderen boven de 6 jaar een probleem, en kan een enorme inbreuk maken op het zelfvertrouwen. Het ene kind is eerder zindelijk dan het andere. Bij kinderen boven de zes jaar plast 10% nog wel eens in bed. Als je blaas vol raakt, stuurt deze een signaal naar de hersenen. Bij veel kinderen, vooral jongens (bedplassen komt meer voor bij jongens dan bij meisjes), komt dit signaal ‘s nachts te laat door.

Een oorzaak kan zijn dat de zenuwen en spieren die de blaasfunctie beheersen nog onvolgroeid zijn. Ook kan erfelijkheid een rol spelen. Heeft één van de ouders lang in bed geplast, dan is de kans verhoogd dat de kinderen ook bedplassen.

Andere (lichamelijke) oorzaken kunnen zijn: een urineweginfectie, nierziekten, spina bifida (open ruggetje) of suikerziekte.

Tips

  • Praat erover met uw kind. Het gebeurt wel meer dat een kind ‘s nachts wakker wordt maar de donkere gang niet in durft naar het toilet. Een klein lampje aanlaten kan het probleem dan al oplossen.
  • Het kind ‘s avonds verbieden wat te drinken, moet je zeker niet doen. Minder drinken leidt niet tot sneller droog worden.
  • Het is een goede gewoonte om met uw kind naar toilet te gaan voor het slapengaan.
  • Laat een bedplasser geen luiers dragen ‘s nachts, zeker niet wanneer het in zijn eigen bedje slaapt.
  • Zorg wel voor een goede matrasbeschermer en laat het kind meehelpen wanneer u de lakens verschoont: zo raakt het meer betrokken in het proces van droog worden.
  • Blaastraining en/of een plaswekker kan soms uitkomst bieden.

Indien het bedplassen een gevolg is van spanning in verband met angst in het donker of een gebeurtenis zoals scheiding van de ouders, een verhuizing, een ongeluk of ziekte, dan kan homeopathie wellicht uitkomst bieden. Bezoek hiervoor een homeopaat.

Dit is geen zelfzorgindicatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

Wij streven er continu naar onze informatie zo evenwichtig en compleet mogelijk te maken. Mist u informatie over ingrediënten of producten? Laat het ons weten! Stuur een email naar: info@vereniginghomeopathie.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content