Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Mensen met autisme zijn zeer gevoelig voor indrukken van buitenaf zoals geluid, geuren, aanraking en sfeer. Bovendien zijn zij gevoelig voor dat wat ze in hun lichaam krijgen in de vorm van eten en medicijnen.

Tips

Een autist heeft behoefte aan vaste patronen en een overzichtelijke leefomgeving waarin hij voor zo min mogelijk verrassingen komt te staan. Een vast dagritme is van belang. Een planning (dag- of weekkalender) kan daarbij helpen. Veranderingen moeten zo geleidelijk mogelijk plaatsvinden.
Gedragstherapeutische behandelingen kunnen helpen de communicatieve vaardigheden te verbeteren en te stimuleren en typisch autistisch gedrag in te perken (zoals bepaalde rituelen, beperkte interesses en een onverfijnde motoriek).

Dit is geen zelfzorgindicatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

Wij streven er continu naar onze informatie zo evenwichtig en compleet mogelijk te maken. Mist u informatie over ingrediënten of producten? Laat het ons weten! Stuur een email naar: info@vereniginghomeopathie.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content