Informatie over angst voor de tandarts

Angst voor de tandarts is één van de meest voorkomende fobieën. Bij de gedachte al begint de paniekreactie: de polsslag versnelt en de bloeddruk gaat omhoog. Net als bij andere fobieën zijn angst- en paniekgevoelens voor tandartsen niet geheel reëel. Zowel volwassenen als kinderen kunnen lijden aan deze angst. Overigens zijn kinderen extra gevoelig voor als ze merken dat hun ouders bang zijn.

Tips

  • Erken de angst en stop hem niet weg. Neem iemand in vertrouwen.
  • Besef dat je ook over angst heen kunt komen. Angst is aangeleerd en dus kan je het ook afleren.
  • Wacht niet tot het moment dat er problemen zijn met je gebit.
  • Zorg dat je een tandarts hebt die goed met angstige patiënten overweg kan. Het is belangrijk dat je je bij hem/haar op je gemak voelt.
  • Vertel de tandarts dat je bang bent. Als je het niet vertelt, kan hij/zij er ook geen rekening mee houden. Doe dit bij voorkeur voordat je in de stoel plaatsneemt, dat praat vaak iets gemakkelijker.
  • Voor een behandeling spreek je met je tandarts een signaal af waarmee je duidelijk maakt dat je even wilt stoppen. Dat kan zijn omdat de behandeling pijn doet en er (meer) verdoving nodig is, maar ook omdat je gewoon een pauze nodig hebt.
  • Probeer jezelf te ontspannen als je in de stoel ligt. Haal rustig adem en probeer aan andere (leuke!) dingen te denken.
  • Ook al heb je zelf angst voor de tandarts, probeer dit niet aan je kinderen te laten merken. Zo nemen zij je angst niet over.

Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

Wist u trouwens dat er tandartsen zijn die met homeopathie werken? Zij zijn aangesloten bij de NVBT (Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde).

Voorop staat een behandeling met lichaamsvriendelijke materialen, waarbij het lichaam zo min mogelijk door de tandheelkundige ingrepen wordt belast. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde additieve geneeswijzen. Hiermee worden bedoeld: Homeopathie, Acupunctuur, Neuraaltherapie etc. Er kan dan voor de patiënt een individueel passend behandelplan worden gemaakt op bio-energetische grondslag.

Informatie over de ingrediënten

Valeriana Officinalis
Valeriana Officinalis, echte valeriaan, is een veelgebruikt homeopathisch bestanddeel ter ontspanning en kalmering van het centrale zenuwstelsel. Valeriana Officinalis wordt bereid uit de wortels van de Valeriaanplant.

Onderstaand een informatief overzicht op alfabetische volgorde waarin bovenvermelde ingrediënten zijn verwerkt.

Onderstaand een informatief overzicht van middelen op alfabetische volgorde waarin bovenvermelde ingrediënten zijn verwerkt.

Wij streven er continu naar onze informatie zo evenwichtig en compleet mogelijk te maken. Mist u informatie over ingrediënten of producten? Laat het ons weten! Stuur een email naar: info@vereniginghomeopathie.nl.