Precies 300 jaar geleden

Op 3-1-1822 stuurde Hahnemann, grondlegger van de homeopathie, vanuit het Saksische Köthen een brief naar een collega en oud-student van hem, Dr. Wislicenus in Berlijn.
Hahnemann schreef niet blij te zijn dat ook een van zijn andere leerlingen, Stapf, een tijdschrift over homeopathie oprichtte, uitgegeven door ene Reclam, die onzin over homeopathie had geschreven. Wislicenus stelde Hahnemann gerust, door te antwoorden dat Stapf afstand had genomen van de tekst van zijn uitgever.
De jaren erna werd Stapf een trouwe volgeling van Hahnemann en steun in de strijd met diens tegenstanders. Die waren er al in Leipzig, waar Hahnemann medische colleges gaf aan de Universiteit.
Professor Clarus vond dat homeopathie botste met de reguliere medische wetten en regelde met steun van apothekers en andere artsen via de rechter dat Hahnemann niet zelf meer medicijnen mocht maken. Deze werd zo gedwongen naar Köthen uit te wijken. Maar hoe groter ook daar de bekendheid, hoe groter tevens de tegenstand, die het leven van Hahnemann en de ontwikkeling van de homeopathie bleef tekenen.

In die zin is er in driehonderd jaar weinig veranderd. Ook nu nog laat een Vereniging tegen Kwakzalverij geen gelegenheid ongebruikt om alles uit de kast te halen om homeopathie in diskrediet te brengen.
Zelf maakte ik dit mee in 2002, toen mijn eerste boek ‘Homeopathie’ al na een week uit de winkels zou moeten op eis van deze vereniging.
Op het politiebureau moest ik een verklaring afleggen tegen een aantijging dat ik mijzelf op de flap van het boek ‘jeugdarts’ noemde in plaats van ‘basisarts’. Een bestuurslid van de VtK noemde mij toen in een recensie van mijn boek ‘een basisarts zonder veel verdere reguliere kennis of scholing’ en wilde dat, overigens zonder resultaat, in het Brabants Dagblad publiceren. Ook de officier van Justitie wees de aanklacht af en ook hier haalde men bakzeil.

De zuiverheid en de effectiviteit van de homeopathie zal stand blijven houden tegen alle verdrukking in.

Jan Hoes is arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Jan Hoes

Arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Meer blogs van Jan Hoes