Spring naar content

Ik hou van ont-moeten

Blog

Door Jan Hoes, 2019-03-05 04:28

Ik hou van ont-moeten

In mijn homeopathische praktijk wilde ik patiënten effectief behandelen in een mensvriendelijke sfeer. Mijn ervaring daarbij was dat daar niet alleen niet-onderdrukkende en onschadelijke geneesmiddelen voor nodig waren, maar ook een echte ontmoeting tussen mij en de patiënt. ‘Ont-moeten’ is immers letterlijk ‘niets meer moeten’ ofwel vrij zijn.

Ook ik kan tijdens een gesprek of consult alléén open staan voor een ander, als ik vrij ben van een gevoel van moeten en druk binnen mezelf, en vrij ben van vooringenomen ideeën of gevoelens over de ander. Dan pas is het voor mij mogelijk om echt onbevooroordeeld waar te nemen wat de ander in de kern vertelt, laat zien en bezielt. Daarvoor en om het meest passende geneesmiddel voor iemand uit te zoeken is tijd en een rustige sfeer nodig waarin niets moet.

Ik hoorde vaak achteraf van patiënten dat zo`n consult ook voor hen een mogelijkheid was om zichzelf te ont-moeten, zich zelf te zien en te benoemen zoals hij of zij als mens in de kern is, op weg naar zelfheling. Vanuit een `zo zij het` gevoel ontstaat namelijk de rust en de energie voor eenieder die nodig is om de volgende helende stap te maken, namelijk het zelf bewust verandering aanbrengen in de kijk op jezelf en je omgeving.

‘Heling’ betekent namelijk letterlijk ‘weer heel maken of worden’. Bij deze vorm van ont-moeting tussen homeopaat en patiënt zal zeker een placebo-effect aanwezig zijn, maar voor mij staat de effectiviteit van het voorgeschreven geneesmiddel toch centraal bij het weer kunnen ervaren van gezondheid. En een ervaren van vrijheid beschouw ik als het ultieme kenmerk van gezondheid. Vrij zijn van lichamelijke klachten, van vastgeroeste emoties en dwingende of blijvende gedachten. Gezond ben je ook als niets meer moet voor jezelf, als je vrij bent in je handelen, zodat je op jouw beurt ook de mensen en de omgeving om je heen creatief en wezenlijk kunt ont-moeten.

Jan Hoes is arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.