Henk

Ik ontmoet Henk voor het eerst in 2019. Vijf jaar daarvoor is bij hem een prostaatcarcinoom geconstateerd. Wat volgde waren diverse behandelingen in het ziekenhuis, waaronder bestraling, hormoontherapie en een aantal chemokuren. Ondanks deze behandelingen is de kanker uitgezaaid in zijn lichaam, onder meer naar het bot van zijn bekken waar nu als gevolg van de metastase een botbreuk is ontstaan. Met behulp van krukken kan Henk zich nog redelijk redden en maakt hij er het beste van. Op het moment dat ik hem spreek is hij 69 jaar en medisch uitbehandeld.

De reden waarom Henk toch een afspraak wil maken in mijn praktijk is dat hij graag wil proberen of homeopathie hem in deze laatste fase van z’n leven kan helpen zijn vitaliteit nog zoveel mogelijk te ondersteunen.

Om iedere suggestie van valse hoop weg te nemen wil ik er duidelijk in zijn dat de homeopathische behandeling ondersteunend zal zijn en niet gericht op genezing van zijn kanker. Daarnaast maak ik hem duidelijk dat homeopathie ook in deze fase van z’n ziekteproces een aanvulling blijft op de reguliere zorg, en geen vervanging daarvan.

Een aantal weken later laat hij me weten hoe het met hem gaat. Hij geeft aan sinds de inname van de homeopathische middelen meer stabiliteit in zijn bekken te ervaren. Hierdoor kan hij zich met, en soms zelfs zonder de krukken iets beter bewegen. Geestelijk gaat het naar eigen zeggen goed met hem. Ofschoon Henk zich realiseert dat hij niet meer beter zal worden heeft hij het gevoel dat hij toch kan functioneren en is hij tevreden over het resultaat van de homeopathische middelen.

Ook in gevallen waarbij de medische prognose slecht is en de kans op genezing niet meer reëel kan homeopathie helpen de situatie draaglijker te maken. Het verhaal van Henk is hiervan een voorbeeld.

 

Peter Goosensen is klassiek homeopaat in Alkmaar en redacteur van HM.

www.homeopaatalkmaar.com