Spring naar content

Grote biodiversiteit in Hortus Alkmaar

Blog

Door Hortus Alkmaar, 2019-06-04 11:31

Grote biodiversiteit in Hortus Alkmaar

Hortus Alkmaar is een botanische tuin van bijna 2 hectare waar meer circa 700 soorten geneeskrachtige planten in een semi-natuurlijke omgeving groeien. Een biologische kruidentuin die met respect voor de natuur door medewerkers en vrijwilligers wordt beheerd, onderhouden en verder ontwikkeld. Hortus Alkmaar beschikt over de grootste collectie geneeskrachtige planten van Nederland en wellicht zelfs van West-Europa. Hortus Alkmaar is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT). Dit is een koepelorganisatie met 26 tuinen verspreid over heel Nederland. De missie is om samen een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld.

Om de biodiversiteit van Hortus Alkmaar in kaart te brengen is een uitgebreide inventarisatie gemaakt. De waarnemingen van organismen, zoals beschikbaar in diverse bronnen (specialisten en waarnemingen.nl) voor het terrein waarop Hortus Alkmaar is gevestigd, zijn vanaf 2010 gecombineerd. Niet alle groepen organismen zijn even goed onderzocht, maar het rapport geeft wel inzicht in de biodiversiteit van dit groene gebied.

In de periode van 2010 tot heden zijn in totaal 1186 inheemse organismen aangetroffen. Het aantal soorten is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, omdat diverse groepen niet of nauwelijks zijn onderzocht. Daarnaast zijn er momenteel nog 521 niet inheemse plantensoorten, die tot de collectie behoren, in cultuur, waardoor Hortus Alkmaar domein is voor tenminste 1710 soorten.

Naast de inheemse planten (476) en cultuurplanten (556) zijn de zoogdieren (17), vogels (134), amfibieën (5), mossen (69), bijen (40), libellen (18), dag- (25) en nachtvlinders (217), lieveheersbeestjes (14), wantsen (20) en sprinkhanen (3) redelijk tot goed onderzocht.
Tot de minder goed onderzochte groepen behoren de paddenstoelen, cicaden, dansmuggen, haften, kevers, kreeftachtigen, mineervliegen, spinnen, vliegen, zweefvliegen, wespen, vissen, slakken en wormen.

In de tuin komen ten minste 127 soorten voor die te boek staan als zeldzaam tot zeer zeldzaam. Tevens zijn er 20 soorten die volgens de IUCN-normen voor de rode lijst kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd zijn.

Het complete rapport is te vinden op https://www.hortusalkmaar.nl/over/

 

Erik ten Winkel

Bioloog en penningmeester Hortus Alkmaar

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.