Een verlate kerstoverpeinzing

Wat roert mij toch zo met Kerst? Naast allerlei romantische taferelen en huiselijke kneuterigheid komt bij mij vooral het beeld van een pasgeboren kind als antwoord naar boven.

Bij het zien van een baby moet ik denken aan een paradijselijke wereld waarin nog zoveel te ervaren valt, als je er maar voor open wilt staan. Een pasgeborene is immers nog niet gemodelleerd naar normen en waarden van opvoeders en andere omgevingsfiguren, die straks wel gaan proberen te bepalen hoe dat mensje – mét een ik-gevoel – moet gaan denken, voelen en doen. En ik denk dat menigeen, oog in oog met een baby, onbewust wil weten en voelen hoe hij of zij echt – vanuit diens kern – is zonder een geconditioneerdheid door anderen. En zonder overheersend ego-gevoel en zonder die mijnheer of mevrouw te willen zijn, die maatschappelijk hoge ogen wil gooien en zich wil onderscheiden van anderen.

Als we echter ons geluksgevoel afhankelijk maken van gedrag of oordeel van een ander is er weliswaar kans dat ons ego zich korte tijd gewaardeerd en gelukkig voelt, maar er kan ook een afgewezen gevoel ontstaan. Dan bevindt men zich niet meer in een paradijselijke wereld van eenheid, maar in een van verschil en afstand tot elkaar, met onbegrip en vooroordelen, vaak gepaard met een verstoord innerlijk evenwicht dat ziekmakend kan zijn.

Het menselijk zelfregulerend vermogen kan dat evenwicht wel proberen op eigen kracht te herstellen en soms lukt dat ook. Maar vaak is energie van een op de persoon uitgezocht passend homeopathisch geneesmiddel nodig om weer geheeld te worden.

Bij een heelheidsgevoel kan weer een gevoel ervaren worden van een onverdeelde zijnstoestand met allerlei ontplooiingsmogelijkheden zoals bij een pasgeborene. Tevens kun je dan je ego weer relativeren en beseffen dat je als mens niet afgescheiden bent maar juist deel van een wereld, waarin alles en eenieder met elkaar verbonden is en je je gelukkig kunt voelen, zonder meer.

 

Jan Hoes is arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM

Jan Hoes

Arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Meer blogs van Jan Hoes