De wachtkamer

Mijn vroegere praktijkruimte bevond zich op de eerste verdieping van een gezondheidscentrum, gelegen aan een klein plantsoentje. Vanuit mijn bureaustoel had ik een prachtig uitzicht en kon ik menigeen al van enige afstand aan zien komen lopen of fietsen. 

Om tijdens een homeopathisch consult het meest passend homeopathisch geneesmiddel uit te zoeken had ik een totaalbeeld nodig van de patiënt. Niet alleen een vraaggesprek over ziektesymptomen, constitutie en aard van de persoon was daarbij van belang, maar ook het observeren in de spreekkamer en bij het eerste contact in de wachtkamer.    

Opvallende gedrags- of lichamelijke kenmerken, die ik dan waarnam, konden een belangrijke aanwijzing zijn bij het maken van een middelkeuze. Soms zag ik buiten al een ouder met een kind aan komen. Vrolijk huppelend, maar soms ook tegenspartelend, waarbij de ouder het kind soms mee moest trekken richting wachtkanmer. Of een strompelende oude man, ondersteund door zijn vrouw. 

De ‘volgende patiënt’ ging ik altijd zelf halen in de wachtkamer. Daarbij lette ik steevast op zithouding en lichaamstaal en of men al of niet meteen begon te praten. Kwam iemand schuchter over, angstig, of juist zelfbewust? Was er onrust, hoe was de kleur en de uitdrukking van het gelaat? Als het een kind betrof: zat het bij de ouder op schoot, of was het lekker ergens op de grond aan het spelen? Bij het geven van een hand lette ik er op hoe de ander die gaf en hoe die aanvoelde. Was de handdruk krachtig of slap? Voelde de hand klam, droog, warm of koud aan?    

Mooi vond ik om te zien hoe verschillend kinderen vanuit de wachtkamer de spreekkamer binnen konden komen. De een parmantig en rap voor me uit rennend. De ander huilend of bedremmeld aan een hand of soms een been van de ouder hangend. Observaties zijn natuurlijk veelal subjectief. Daarom toetste ik tijdens het consult altijd nog wel even of een bepaalde indruk van mij door de betreffende persoon of ouder herkend werd.

Jan Hoes

Arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Meer blogs van Jan Hoes

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content