Berkensap

Toen we in 1980 ons huis in Oss kochten, heb ik achter in de tuin een jong berkenboompje geplant dat ik uit de bossen had gehaald, dichtbij mijn geboorteplaats Asten. Dat deed ik uit een gevoel van jeugdsentiment. Ik herinner me als kind nog goed de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen er ook in ons huis nog geen telefoon, TV of radio aanwezig was. Het was ook die tijd waarin ik uit nieuwsgierigheid met mijn moeder mee wilde, als ze in het voorjaar iets in mijn ogen heel magisch ging doen: in de nabije bossen sap uit berkenbomen aftappen.

Met een kurkendraaier boorde ze een gaatje in de bast van een berkenboom waarna het sap direct in een fles stroomde. Daarna werd het gat weer dicht gemaakt anders zou de boom doodgaan. Thuis waste zij daarna onze haren met het berkensap. ‘Daar krijg je gezond haar van’ zei ze dan.

Traditioneel werd berkensap vroeger al gebruikt ook als middel om de haargroei te bevorderen. Een fles berkenhaarwater kon je ook zo in de winkel kopen. Het berkensap werd ook vanwege ontsmettende eigenschappen gebruikt om er huidproblemen mee te behandelen, zoals eczeem, acne en psoriasis. Tevens zou het sap bestanddelen in zich hebben, die zuiverend zouden zijn voor de lever en de filterfunctie van de nieren zou verbeteren.

In 1980 begon ik ook met mijn opleiding homeopathie. Mogelijk ben ik toen tezelfdertijd intuïtief gevoelig geweest voor het homeopathische gelijksoortigheidsprincipe, waardoor ik een bij mij passende boom in mijn directe omgeving ging planten: de berk. In de homeopathie past de berk bij iemand die zorg wil dragen voor wat leeft en ook voor de zieke mens. Bij een doorzetter die de wil heeft de eigen problemen op te lossen, orde in chaos te scheppen en zo nodig blijmoedig de strijd aan te gaan, bijvoorbeeld als homeopaat te midden van reguliere sceptici.

Voor mij als kind was de berk een wondermiddel van mijn moeder en later als arts een middel van moeder natuur.

 

Jan Hoes is arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM

www.janhoes.nl

 

Bron: Ton Jansen: Het genezende wezen van de boom.

Jan Hoes

Arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Meer blogs van Jan Hoes