Als het maar werkt

Pasgeleden nog ontmoette ik een huisarts die me sceptisch vroeg hoe ik erbij was gekomen om homeopathie te gaan doen en geen ‘gewone geneeskunde’. ‘En’, voegde hij eraan toe: ‘Er is toch nog niet bewezen dat homeopathie werkt?’

Hij was wellicht vergeten dat ook nogal wat reguliere behandelmethodes niet wetenschappelijk bewezen zijn. Ik had echter geen zin in een discussie over of wetenschap nou altijd wel zo objectief is, als men meestal beweert. En toen ik me realiseerde dat er ook zoiets is als een principe van de omgekeerde bewijslast, reageerde ik met: ‘Er is ook niet bewezen dat homeopathie nìet werkt‘.  

Bewijzen is volgens van Dale: aantonen dat iets is zoals beweerd of verondersteld wordt. 

Welnu: wereldwijd tonen talloze casussen met homeopathische middelen genezen patiënten aan dat homeopathie effectief is. Ook de beschrijvingen van geneesmiddelentesten van Hahnemann in de Materia Medica Pura laten zien dat homeopathische middelen effectief symptomen kunnen opwekken bij gezonde proefpersonen, met naam en toenaam door Hahnemann genoemd. Deze vond trouwens dat behandelaars beter tijd konden besteden aan mensen genezen dan zich lang bezighouden met filosoferen over het hoe en waarom het werkte. 

Met de gewone natuurkunde is de wetmatigheid van dode materie makkelijker wetenschappelijk te bewijzen. Met levende organismen en energetische geneeswijzen zoals de homeopathie is dat moeilijker. In mijn laatste boek ‘Homeopathie en bewustzijn’ heb ik geprobeerd homeopathie te verklaren vanuit de kwantumfysica.

Per mail vroeg ik een professor in die wetenschap, Leo Kouwenhoven, of dat volgens hem ook mogelijk was. Hij antwoordde: ‘Wellicht wel’, maar voegde eraan toe dat de kwantumfysica ook nog niet geheel te begrijpen is. Hij vond het echter niet erg dat hij nog niet precies wist hoe de kwantumcomputer die hij wilde maken echt kon werken: ‘Als hij het doet, is dat voldoende voor mij om er ook effectief mee te werken’. Een geweldig verfrissende opmerking vond ik. 

 

Jan Hoes is arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

 

Jan Hoes

Arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Meer blogs van Jan Hoes