Spring naar content

WHA besluit om nieuwe strategie voor Traditionele Geneeskunde te ontwikkelen

WHA besluit om nieuwe strategie voor Traditionele Geneeskunde te ontwikkelen

01/06/2023

Het hoogste orgaan binnen de World Health Organization (WHO), de World Health Assembly (WHA), hield van 21 tot 30 mei haar 76e zitting in Genève. Tijdens deze Algemene Vergadering is besloten om de huidige strategie voor Traditionele Geneeskunde van de WHO te verlengen tot 2025. In de tussentijd wordt een nieuwe mondiale strategie 2025-2034 ontwikkeld.
In het besluit is ook bepaald dat belanghebbenden bij dit redactieproces moeten worden betrokken, gezamenlijk met de nationale regeringen van de WHO-lidstaten. De lidstaten steunden dit besluit unaniem en benadrukten de noodzaak van voortdurende actie op het gebied van Traditionele, Complementaire en Integrale Gezondheidszorg om universele gezondheidsdekking te bereiken.

TCIH verklaring

De 'People's Declaration for Traditional, Complementary and Integrative Healthcare '(TCIH-verklaring), die met haar wereldwijde coalitie meer dan 300 beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigt, juicht dit besluit toe.
De coalitie pleit ervoor dat diverse belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties, NGO's, zorgverleners, onderzoekers en beroepsbeoefenaren, op zinvolle wijze bij het redactieproces worden betrokken om een alomvattende en inclusieve aanpak te waarborgen. TCIH speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg door toegankelijke, cultuurgevoelige en patiëntgerichte zorgoplossingen te bieden. Ze vinden dat de integratie van TCIH in de primaire gezondheidszorg en de reguliere gezondheidszorgsystemen kan leiden tot betere gezondheidsresultaten en holistisch welzijn voor individuen en gemeenschappen wereldwijd.

Tido von Schoen-Angerer, bestuurslid van de International Federation of Anthroposophic Medical Associations (IVAA) en co-sponsor van de TCIH-coalitie: "Het betrekken van diverse belanghebbenden bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie voor traditionele geneeskunde is een cruciale stap in de richting van samenwerking, innovatie en inclusiviteit in de gezondheidszorg. "We zijn blij met de mogelijkheid om onze expertise in te brengen en samen te werken met andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de strategie de diverse perspectieven en behoeften van de wereldwijde gemeenschap weerspiegelt."

Door gebruik te maken van de ervaringen van maatschappelijke organisaties met betrekking tot TCIH, kan de nieuwe strategie worden toegesneden op de specifieke context van een land en de lokale behoeften aan gezondheidszorg effectief ondersteunen. Een dergelijke aanpak zal rechtvaardigheid in de gezondheidszorg bevorderen en de gezondheidszorgstelsels wereldwijd versterken. Daarmee draagt het bij tot een universele gezondheidsdekking en aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

"De ontwikkeling van een nieuwe strategie biedt een kans om "een positieve visie op gezondheid te ontwikkelen die fysiek, mentaal, spiritueel en sociaal welzijn integreert" verklaarde KEI, medeondertekenaar van de TCIH-verklaring op de WHA. Verder concludeerde KEI dat "synergiën met andere WHO-strategieën, Traditionele, Complementaire en Integratieve Geneeskunde de gezondheidsbevordering, preventie en ziektebeheer op belangrijke gebieden zinvol kunnen verbeteren."

De TCIH-coalitie is vastbesloten om met haar deskundigheid actief deel te nemen aan het opstellen van de nieuwe strategie voor traditionele geneeskunde en zal pleiten voor een ‘evidence-based’ aanpak. De kwaliteitsnormen en regelgevingskaders die de gezondheid op een hoger peil brengen en de veiligheid van de patiënt waarborgen en de integratie van TCIH in de nationale gezondheidszorgsystemen bevorderen.

De TCIH-coalitie

De TCIH Coalitie is een internationale coalitie die zich inzet voor de voordelen en integratie van Traditionele, Complementaire en Integratieve Gezondheidszorg (TCIH) in de wereldwijde gezondheidszorg. De coalitie streeft naar een samenwerking tussen belanghebbenden en pleiten voor gelijke toegang tot diverse gezondheidszorgopties.

EUROCAM is sponsor en actief supporter van de TCIH-coalitie.

EUROCAM is geaccrediteerd ‘non-state actor’ van de WHO Regional Office for Europe’. Hiermee kan EUROCAM, zonder stemrecht, deelnemen aan vergaderingen van het Regionaal Comité en heeft de mogelijkheid om verklaringen af te leggen via WHO Europe.

Bron: tcih.org

WHO  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.