Spring naar content

Stijging ziekenhuisopnames door medicijnen

Stijging ziekenhuisopnames door medicijnen

14/02/2017

Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames is tussen 2008 en 2013 gestegen van ruim 50.000 in 2008 naar ruim 65.000 in 2013. Het aantal potentieel vermijdbare opnames daaronder steeg van ruim 21.500 tot bijna 27.500. Ziekenhuisopnames kwamen bij patiënten van 65 jaar en ouder vier keer vaker voor dan bij patiënten tussen de 18 en 65 jaar.

Dat concluderen Erasmus MC, Radboudumc, Nivel en Pharmo in een gezamenlijk onderzoeksrapport dat minister Schippers heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De stijging van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames onder 65-plussers kan waarschijnlijk verklaard worden door de vergrijzing. Het aantal 65-plussers groeide van 15,4 procent in 2008 naar 17,7 procent in 2013. De prevalentie van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames steeg voor 65-plussers van 9,99 procent naar 10,39 procent van het totaal aantal ziekenhuisopnames per jaar. Voor 18 tot 65-jarigen steeg de prevalentie van 2,44 naar 2,98 procent. Dat geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames vaker voorkomen bij 65-plussers is volgens de onderzoekers te verwachten, omdat zij vaker ziek zijn en vaker geneesmiddelen gebruiken en ook omdat polyfarmacie een bewezen risicofactor is.

65-plussers worden het vaakst opgenomen met duizeligheid/collaps/hypotensie/syncope –hoofdzakelijk gerelateerd aan bloeddrukverlagende middelen. Daarna volgen de fracturen, die vooral werden gerelateerd aan benzodiazepinen. Op de derde plek staan gastro-intestinale complicatie/bloeding (maag-darmbloeding, red.), voornamelijk gerelateerd aan trombocytenaggregatieremmers (antistollingsmiddelen, red.). De fracturen waren het vaakst potentieel vermijdbaar. In de meeste gevallen was er bij de potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames geen rekening gehouden met leeftijd, gewicht of ziektestadium van de patiënt bij de dosering, de toedieningsweg of de doseringsfrequentie van het geneesmiddel. Ook kwam het vaak voor dat er onvoldoende maatregelen waren genomen, zoals het toevoegen van een beschermend geneesmiddel of het aanpassen van medicatie.

In een begeleidende brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schippers dat de potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde opnames zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Ze wil dat landelijke organisaties van voorschrijvers en apotheekhoudenden met een plan komen om de situatie te verbeteren.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.