Spring naar content

Spanningen in de familie slecht voor gezondheid

Spanningen in de familie slecht voor gezondheid

29/01/2020

Een gespannen verhouding met je ouders, broers, zusters en zelfs oom of tante is niet goed voor je gezondheid. Dat is naar voren gekomen uit een onderzoek dat eind vorig jaar gepubliceerd werd in de Journal of Family Psychology. Het emotionele klimaat binnen een familie heeft een groot effect op de algehele gezondheid. Strubbelingen kunnen leiden tot het ontwikkelen of verergeren van chronische klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of hartziekten.

Tekst: Lilian Peters

Drie rondes

Het onderzoek werd uitgevoerd in drie interviewrondes, (1994-1996, 2004-2006 en 2013-2014) waarbij de gegevens van ruim 2800 mensen geanalyseerd werden. Bij aanvang van de studie waren de deelnemers gemiddeld 45 jaar oud. Tijdens iedere ronde werden de deelnemers geïnterviewd over de kwaliteit van hun familierelaties. Ze kregen vragen voorgelegd als: hoezeer kun je op je familie terugvallen als je een serieus probleem hebt. Op die manier brachten de onderzoekers spanningen of juist emotionele steun binnen de familie in kaart.

Gezondheid beoordelen

Ook werden ze gevraagd om in de twaalf maanden voorafgaand aan ieder interview, hun gezondheid te beoordelen op een schaal van slecht tot uitstekend. En om aan te geven aan welke chronische klachten ze leden en in welke mate.

Familiesteun

De onderzoekers ontdekten dat een grotere spanning binnen de familie tijdens één ronde rechtstreeks in relatie stond met een slechtere gezondheid en meer chronische klachten tijdens de volgende ronde tien jaar later. Ook stuitten ze op het omgekeerde effect. Een grotere familiesteun leidde tien jaar later tot een betere gezondheid bij de deelnemers.

Emotionele intensiteit

In het onderzoek werd ook gekeken naar het effect van de emotionele relatie met de partner. Tot grote verrassing van de onderzoekers vonden ze geen enkel aantoonbaar effect bij spanningen in de relatie met de partner. De onderzoekers verklaarden dit gegeven uit het feit dat de relatie met een partner meestal van minder lange duur was. Alle deelnemers hadden nog levende ouders, broers en zusters waardoor de emotionele intensiteit van die relaties en het effect op hun gezondheid wellicht groter waren.

Familierelaties belangrijk

Hoofdonderzoeker Sarah Woods benadrukte naar aanleiding van het onderzoek hoe belangrijk het is dat artsen en therapeuten bij het behandelen van hun patiënten ook de familierelaties betrekken: ‘Bij mensen met chronische klachten kan een negatief familieklimaat de gezondheid verslechteren, terwijl ondersteunende familieleden juist kunnen helpen om de gezondheid van een patiënt te verbeteren’, aldus Woods.

Word lid van de Vereniging Homeopathie

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.